Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2011. Május
ÁJTK 2011. Május
OTDK_Fogadas1Prof. Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja 2011. május 19-én állófogadáson köszönte meg mindazon hallgatók és oktatók közreműködését, akik hozzájárultak Karunk eredményes szerepléséhez a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi, illetve Társadalomtudományi Szekcióiban.

per1

2011. április 1-én nyolcadik alakalommal került megrendezésre az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Verseny az SZTE-ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék közreműködésével.

MagasiKu..

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Tudományos Vetélkedőt szervezett a Munkaügyi és Társadalombiztosi Igazgatási alapszak hallgatói számára.

adatv

A magyar felsőoktatási palettán hiánypótló képzésként a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2011-ben indult el először az adatvédelmi szakjogász és szakember szakirányú (posztgraduális) képzés.

Szegedi kézben a Henger

A XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának pécsi záróünnepségén Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja átvette a soron következő országos konferencia megrendezésére szóló felkérést tartalmazó hengert. Ezzel immár hivatalos: másfél évtized után ismét Karunk adhat otthont a nemes versengésnek.

A 21. század elején a közigazgatás növekvő társadalmi szerepe, jelentősége vitathatatlan tény. A piac mindenhatóságába vetett hit már a múlté, az állami, a magán, és a civil szektor szoros együttműködésére, kooperációjára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális jólét kívánatos szintje megvalósuljon. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen állam az, amely a jog uralmának megőrzése mellett képes a kor szükségleteit megfelelően szolgálni.