Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2013. November

Tanulmánykötet a tisztességes eljárás és a bírói függetlenség témájában

Fair TrialProf. Dr. Badó Attila szerkesztésében, Karunk több kollégájának közreműködése mellett a napokon belül megjelenik a Springer kiadó gondozásában az az angol nyelvű tanulmánykötet, amely a tisztességes eljárás és a bírói függetlenség témájában több mint tíz angol nyelvű tanulmányt tartalmaz.

2013. november 26.

Elméleti és gyakorló jogászok kutatásait összegző angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg Badó Attila egyetemi tanár szerkesztésében, a Springer kiadó gondozásában. A szegedi Összehasonlító Jogi Intézet kutatási projektje keretében megszülető tanulmányok a bírói függetlenség és a tisztességes eljárás összefüggéseit vizsgálják összehasonlító módszerrel, hogy képet adjanak azokról a nemzetközi trendekről, melyek a bírói hatalom függetlenségét, és működésének mikéntjét a tisztességes eljárás követelménye szempontjából meghatározzák.

A kötet kapcsolatot mutat ki a jogtudomány, illetve azon szociológiai, kulturális és politikai tényezők között, melyek hatást gyakorolhatnak a törvényhozásra, a fair eljárást biztosító jogokra, illetve a bírói hatalmi ág egészére. Számos témakört lefedve nyújt betekintést a tisztességes eljárás koncepciójába a különböző jogrendszerekben.

A tanulmánykötet átfogó képet ad arról, hogy miként manifesztálódnak a tisztességes eljáráshoz kapcsolódó elemek. Ahogy a múlt század folyamán megerősödött a független bírói hatalom koncepciója, egyre gyakrabban merült fel a tisztességes eljárás követelménye a nemzetközi egyezményekben, illetve nemzeti alkotmányokban, mintegy összefoglaló elvét adva azoknak az elemeknek, melyek korábban a bírói hatalmi ágat érintő alkotmányos alapelvek voltak. Általánossága és nemzetközi jellege ellenére az elv értelmezése és alkalmazása jelentősen eltér az egyes jogi kultúrákban. A könyv arra az alapvetésre épül, hogy a tisztességes eljárás elve releváns a bíróságok szervezeti felépítése, a bírák kiválasztása, illetve a hatalmi ágak egymás közti kapcsolata szempontjából is.

Tartalom:

Előszó: Badó Attila

A szerzők életrajzai

Fleck Zoltán: Összehasonlító elemzés a bírói hatalomról, szervezeti kérdésekről, illetve a bíróságok igazgatásáról

Badó Attila: A bírák „fair” kiválasztása a modern demokráciákban

Badó Attila – Szarvas Kata: „Ahogy a szerencse mondja...” Tisztességes eljárás a bírói ügyelosztás kapcsán.

Samantha Cheesman: Összehasonlító áttekintés a tisztességes eljárás követelményeiről az állambiztonság tekintetében

Sulyok Márton: Összehasonlító elemzés az Európán kívüli államok tisztességes eljárást biztosító elemeinek múltjáról, jelenéről és jövőjéről

Bóka János: „A túl későn jött igazság igazságtalanság” Összehasonlító elemzés a per ésszerű(tlen) időben történő befejezéséről

Bencze Mátyás: A bizonyítékok szabad értékelésének elve a tisztességes eljárás tükrében

Navratil Szonja: Összehasonlító elemzés a bíróságok nyilvánosságáról

Mezei Péter: „Kétszer ugyanazért nem.” Védelem a kétszeres értékelés ellen: Összehasonlító elemzés a „ne bis in idem” elv eredetéről, történelmi fejlődéséről és modern alkalmazásáról.

Sulyok Tamás – Sulyok Márton: Út az oázishoz. A védelemhez való jog, mint a tisztességes eljárás elvének alapvető eleme.