Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Képzési szintek  --  Speciális képzések  --  Speciális képzések  --  Amerikai jogi szakértői képzés

Amerikai Jogi Szakértői Képzés

 

Amerikai Jogi Szakértői Képzés
(American Legal Experts’ Training)

Képzési terv

A képzés célja

hogy a hallgatók az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival megismerkedjenek, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. Ebben lehetnek segítségükre az amerikai jogászok, illetve PhD-, vagy LLM-fokozattal rendelkező magyar oktatók által tartott, gyakorlatközpontú szemináriumok (tárgyalás-szimuláció, jogesetelemzés, szakfordítás), valamint az amerikai vendégprofesszorok által, tömbösített formában tartott előadások. A résztvevők mindezek mellett intenzív szaknyelvi és szakfordítói oktatásban részesülnek.

A képzés szakmai vezetője:

Prof.Dr. Badó Attila egyetemi tanár, intézetvezető

Végzettség

„amerikai jogi szakértői” („American Legal Expert”) oklevél, melyet az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara és a University of Toledo, Law College együttesen állít ki

A képzési idő

4 félév (előkészítő 2 félév, 0. évfolyam is megkezdhető)

Képzés jellemzője

A szemináriumok heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, míg az előadásokat az amerikai partneregyetemek (University of Toledo, University of Baltimore) oktatói tömbösített formában tartják. A képzés őszi-tavaszi féléves rendszerben folyik.

Költségtérítés jelenlegi összege

90.000 Ft /félév (0. évfolyam képzési díja 35.000 Ft/félév)

A felvétel előfeltétele

a képzésre egyetemi hallgatók jelentkezhetnek. A felvétel minimális feltétele egy angol középfokú nyelvvizsga megléte. A jelentkezők szóbeli elbeszélgetés keretében szerezhetnek jogosultságot a képzés megkezdésére, azok azonban, akik angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, automatikusan felvételt nyernek a képzésre.

Jelentkezési határidő

általában: minden év augusztus végéig

Felvilágosítás

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
Összehasonlító jogi Intézet
Samantha Joy Cheesman, tanársegéd
6721, Szeged, Bocskai utca 10-12.
telefon: 62/546-735
e-mail: oji@juris.u-szeged.hu


További részletes információk az Összehasonlító Jogi Intézet honlapján találhatók.

Jelentkezési lap

letölthető itt