Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Képzési szintek  --  Speciális képzések  --  Speciális képzések  --  Európai-jogi Master képzés

Európa-jogi Master Képzés

 

Európa-jogi Master Képzés
(Master de droit européen)

 

Képzési terv

A képzés célja

hogy a már jogi előismeretekkel rendelkező hallgatók francia nyelven a Lyon 3 Egyetem képzési rendje szerint sajátíthassanak el Európa-jogi ismereteket, és elősegíteni, hogy kiváló francia szaknyelvi tudást szerezzenek

A képzés szakmai vezetője:

Prof. Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár, az Európa-tanulmányok Központ igazgatója és

Eric Blin képzésvezető

Végzettség

a hallgatók a Master Képzés elvégzése után francia állami Master fokozatú diplomát kapnak, amelyet az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara és a francia partneregyetem, az Université Jean Moulin Lyon 3 biztosít

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

a képzés őszi-tavaszi féléves rendszerben folyik, helye Szeged. A szemináriumok heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, míg az előadásokat a francia partneregyetem oktatói tömbösített formában tartják

Költségtérítés jelenlegi összege

130.000 Ft/félév; (joghallgatók: 90.000 Ft/félév)

A felvétel előfeltétele

a képzésbe legalább hat befejezett félév jogi tanulmány után jelentkezhetnek jogászhallgatók. A felvétel automatikus a Francia Jogi Képzést elvégzett hallgatók számára. A további jelentkezőknek egy szóbeli felvételi vizsgát kell tenniük, amely alapvetően a nyelvi szint és a motiváció felmérésére szolgál

Jelentkezési határidő

általában: minden év augusztus 15. napjáig

Felvilágosítás

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Traser Julianna Sára, Blin Eric
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel./fax: 62/544-300

Honlap: http://www2.u-szeged.hu/etk/index.php

e-mail: jtraser@eutk.u-szeged.hu

eric@jgypk.u-szeged.hu

Jelentkezési lap

letölthető itt