Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak

A politológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzés kötelező szakmai gyakorlata Tájékoztató nappali és levelező tagozatos hallgatók részére a 2014/2015. tanévtől kezdődően

  1. A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének feltétele (kritérium-feltétel).
  2. A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét.
    • 3. A szakmai gyakorlat teljesíthető parlamenti vagy pártjellegű intézményeknél, központi közigazgatási szervezeteknél, kormányzati szerveknél, helyi önkormányzatoknál, azoknál a civil szervezeteknél, amelyek tevékenysége a politikatudományhoz és a nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódik, külképviseleti szerveknél, tömegkommunikációs intézményeknél (írott és elektronikus sajtó), közvélemény-kutatási intézményeknél, valamint politikatudományi elemző és kutatóintézeteknél.
  3. A gyakorlat a hallgató saját, egyéni szervezésében is letölthető az általa választott helyen és időben, amennyiben a fogadó szerv elegendőnek tartja ehhez a Kar Tanulmányi Osztálya által kiadott igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról (ld.: „Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez” című nyomtatvány). A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon beszerezhető és hitelesíthető. Egyéni szervezésnél a 4. pontban található felsorolás nyújt támpontot a szakmai gyakorlati hely kiválasztásához, kétség vagy kérdés esetén dr. Juhász Krisztinához, a politológia és a nemzetközi tanulmányok szakok szakmai gyakorlati felelőséhez lehet fordulni.
  4. Amennyiben a hallgató a fenti módon egyénileg, saját szervezésben nem tudja gyakorlatát teljesíteni, akkor az SZTE ÁJK Karrier Irodájához kell fordulnia (www.szteajkkarrier.hu, illetve 62/546-754), amely tájékoztatást nyújt azon fogadó intézményekről, amellyel a Kar már felvette a kapcsolatot szakmai gyakorlatok teljesítéséhez, és segít a gyakorlat megszervezésében is.
  5. Azon levelezős hallgatók esetében, akiknek állandó munkahelye szakmai gyakorlóhelyként is funkcionálhat, a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése elfogadható a munkáltatójának ez irányú hiteles igazolása alapján is.
  6. A kötelezően előírt 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítésére a Kar elfogadja az SZTE ÁJK Karrier Iroda szervezésében gyakornoki program keretében eltöltött gyakorlati időt is.
  7. A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat a képzés utolsó félévének megkezdésekor a kari naptárban megjelölt határidőig, a záróvizsgákat megelőzően kell együttesen leadni a Kar Tanulmányi Osztályán. A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a kari honlapról („Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről”című nyomtatvány).
  8. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel megkereshető dr. Juhász Krisztina tanársegéd (Politológiai Tanszék, Szeged, Feketesas u. 28.; juhaszk@polit.u-szeged.hu), illetve a Karrier Iroda munkatársa is.

 

2014. szeptember