Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Képzési szintek  --  Mesterképzés  --  Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szak (MA)  --  Nappali tagozat

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési (MA) Szak

 

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési (MA) Szak

nappali tagozat


A képzés célja

A képzés célja a munkaügy és a társadalombiztosítás területén önálló feladatokat megoldó, saját hatáskörrel rendelkező vezető és középvezető szakemberek képzése, akik jogi és szorosan vett szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a speciális szakmai ismereteket igénylő — hazai és nemzetközi - munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében.

Az alapképzéstől eltérően, a mesterképzésben olyan potenciális vezetőket, szakembereket kell képezni, akik az általánosnál nagyobb szakmai és vezetői felkészültséggel és jártassággal rendelkeznek.

A szakma-specifikus tárgyak és a potenciális felvevőpiac speciális jellegére tekintettel a BA képzésen végzett hallgatók továbblépése leginkább a külön erre a célra létrehozott munkaügyi és társadalombiztosítási mesterképzésben valósítható meg.

Az oklevélben szereplő végzettség

Okleveles Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Szakember

  1. Munkaügyi Kapcsolatok Szakirány: munkaügyi kapcsolatok szakember
  2. Társadalombiztosítási Szakirány: társadalombiztosítási szakember

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

mesterképzés (MA)

Finanszírozási forma

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 225.000 Ft/félév

A felvétel előfeltételei

felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2015. február 15.

Felvilágosítás

Szegedi Tudományegyetem-MKTB Képzések Intézete

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Engi Erika

tel./fax.:62/546-356

engie@juris.u-szeged.hu

Honlap: www.juris.u-szeged.hu

Jelentkezési lap

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

Letölthető dokumentumok

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési (MA) Szak:

 

Képzési terv

Képzés bemeneti követelményei