Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Versenyek  --  Perbeszédversenyek idegen nyelven

ELSA MOOT COURT COMPETITION - EMC2

Angol nyelvű perbeszédverseny a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és nemzetközi magánjog témakörében, amely írásbeli és szóbeli fordulóból áll.
Cimkék: WTOverseny
2010. március 10.

 

Verseny neve: The ELSA Moot Court Competition - EMC2

 

Jogterület: Nemzetközi Magánjog, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga

 

Verseny rendezője, helyszíne: Nemzeti (ha van elegendő csapat), Regionális (mindig változó európai helyszín), Nemzetközi Döntő (Általában Genfben, de 2009-ben Tajpejben rendezték meg)

 

Verseny időpontja: A nemzetközi döntőt tavasszal rendezik meg. Ezt előzi meg a nemzeti és regionális forduló.

 

Jelentkezés határideje: Jelentkezési határidő novemberben van. Az eset már szeptemberben felkerül a http://www.elsamootcourt.org/ honlapra.

 

Résztvevők (hány hallgató, tantárgyi előfeltétel, stb.): 2-4 fő csapatonként, maximum egy csapat minden egyetemről

 

Verseny nyelve: angol

 

Verseny menete röviden: A „moot” angol szó jelentése: fiktív jogeset. A verseny lényege az, hogy a hallgatók egy megadott jogeset alapján képviselik egyfelől a felperest, másfelől az alperest egy bírósági eljárásban. Professzorok, gyakorló jogászok, ügyvédek segítik a csapatok munkáját a felkészülés során.
Az egész verseny - hasonlóan a többi nemzetközi Moot Court-hoz - teljes mértékben angol nyelven folyik.
Az EMC2 célja, hogy a résztvevők retorikai, jogértelmezési és érvelési technikáját fejlessze, amelyet később a való életben is hasznosan alkalmazhatnak; megtanuljanak csapatban dolgozni, és rugalmasan reagálni a felmerülő problémákra. A verseny két részből áll: egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból. Az írásbeli fordulóra minden csapatnak két memorandumot kell elkészítenie a megadott jogeset alapján, egyet a felperes, egyet pedig az alperes képviseletében. Nemzetközileg elismert szaktekintélyekből álló zsűri bírálja el a beadványokat. Ezt követően kerül sor nemzeti fordulóra. Amely csapat a nemzeti, illetve a regionális fordulókon diadalmaskodik indulhat a genfi szóbeli döntőn.
A perbeszédverseny fényét tovább emeli, hogy Genfben, az ELSA-t képviselő csapatokon kívül a világ más táján megrendezett regionális fordulók győztes csapatai is részt vesznek. Így az ELSA-csapatok az ázsiai, a dél-kelet-ázsiai, a dél-nyugat-ázsiai és a latin-amerikai regionális fordulók győztes csapataival versenyezhetnek együtt.

 

10. Egyéb megjegyzés:

További információ: dr. Császár Mátyás, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, valamint a verseny honlapján.