Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Volt hallgatóknak
Volt hallgatóknak

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzatban foglaltakra figyelemmel:

"24. § (1) A díszoklevél az Egyetem azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.

(2) A díszoklevél adományozásáról kérelem alapján az illetékes Kari Tanács dönt.

(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.

(4) A díszoklevél átadására a karok rendelkezése szerint, ünnepélyes keretek között (tanévnyitó vagy diplomaátadó ünnepségen) kerül sor."