Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Rendezvények  --  Előadások

Kruzslicz Péter: Európai IntegRÁCIÓ

Az előadás az európai integráció alapjait járja körül. Választ keres az európai integráció létrejöttének okára, bemutatja az integrációs folyamat kialakulásának történetét. Az eszmetörténeti alapok és a történeti események anekdotákkal gazdagított bemutatása mellett, kitér arra a különleges logikára, amely az integrációs geopolitikai törekvések hátterében áll. Az előadás továbbá igyekszik kitérni a különleges európa-jogi rendszer legalapvetőbb vonásaira. Röviden az irányadó elvek ismertetésével tér ki az Unió intézményrendszerének ismertetésére, valamint az európai uniós jog jellemzőire. Alapvető jogi fogalmak bemutatásával, és az azok hátterében húzódó politikai és gazdasági folyamatok ismertetésével az előadás célja, hogy könnyedebb módon bemutassa a hallgatóság számára a nemzetközi tanulmányok szakon és a jogász szakon – e témákat érintő – kurzusok lefolyását.

 

 

Dr. Kruzslicz Péternek hívnak. Szegeden születtem 1982. június 2-án. A Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségiztem francia két tanítási nyelvű tagozaton általános dicsérettel 2001-ben, és megkaptam a gimnázium emlékérmét is. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2006-ban doctor juris címet, a Lyon 3 Jean Moulin Tudományegyetem Jogtudományi Karán ugyanebben az évben európa-jogi mesterdiplomát szereztem.

A két kar jogtudományi doktori iskolájában folytattam PhD-tanulmányokat. Kutatási témám az alkotmányjog és az Európai Unió közjogi rendszere és a két jogrendszer egymásra gyakorolt hatása.