Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Kecskeméti tagozat

Latin nyelv II.

2010. augusztus 31.

Latin nyelv II.

 

Tematika:

 

11-24. olvasmány

Közös szótövekből képzett szavak csoportokba gyűjtése.

Az igék ragozása. Praesens imperfectum, perfectum, Praeteritum imperfectum, Futurum imperfectum, Praesens perfectum passivi.

igenevek képzése és használata.

Az igeneves mondatrövidítő szerkezetek (ablativus absolutus, Accusativus cum infinitivo).

A coniumctivus jelentősége.

A felszólító és parancsoló mód kifejezése főként a törvény szövegekben.

Fordítástechnika, szövegszerkezeti elemzés.

Jogi regulák, axiomák.

 

 

Felhasznált irodalom:

Orosz Árpádné — Jakab Éva: Bevezetés a latin nyelvbe joghallgatók számára. Pólay E. Alapítvány Szeged, 2010.

Molnár I.-Jakab É.: Római jog. Szeged, 2011.