Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Kecskeméti tagozat

Római jog II.

2010. augusztus 31.

Római jog II.

 

 

Tematika:

 

I. rész:

A dologi jog.

1. A tulajdon fogalma, a tulajdonszerzés, a tulajdonvédelem.

2. A birtok fogalma, a birtokvédelem.

3. Idegen dologi jogok (szolgalmak, örökhaszonbérlet, örökbérlet, zálogjog).

 

II. rész:

Öröklési jog.

1. A törvényes öröklés rendje.

2. A végrendeleti öröklés.

3. A végrendelet ellenére való öröklés (mellőzhetetlenség, köteles rész).

 

III. rész:

A kötelmi jog.

1. A kötelem fogalma és története.

2. A kötelem személyei, tárgya, tartalma (a kártérítés mint szolgáltatás, felelősség a szolgáltatásért.

3. Szerződéstan, az egyes szerződések.

4. A kötelem biztosítékai (zálogjog, kezesség, kötbér, foglaló).

5. Kötelmek átruházása.

6. A kötelem megszűnése.

7. Kötelemszegés.

8. A deliktumokból eredő kötelmek.

 

 

Irodalom:

 

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog, Szeged, 2011

Jakab Éva: Forum Romanum, Szeged, 2010.