Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  A Tanszék múltja és jelene
A Tanszék múltja és jelene
Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék

A tanszék jogelődje a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék volt (1921-1950).

1950-ben a tanszék új nevet kapott Gazdasági Jogi Tanszék elnevezéssel, de amelyik mindössze egy évig létezett; utána, az 1951/52-es tanévben, ismét más nevet vett fel a gazdasági jog elemeire bontásával, a változó jogágak megjelenésének igénye alapján. Az új jogágakat: a munkajogot, a földjogot, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogot, később ezt felváltva – az országban elsőként – az egységes szövetkezeti jogot, a Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék fogta össze az 1991/92-es tanévig. A gondozott stúdiumok mellett is történtek változások. 1982-ben új kollégiummal, a környezetvédelmi joggal, ezt követően, az 1989/90-es tanévtől Prof. Dr. Klaus Sojka erkölcsi, anyagi és kiváló oktatói közreműködésével a nemzetközi áttekintést adó „Környezetvédelem és Környezeti jog” című kollégiummal is bővült a Tanszék által gondozott stúdiumok köre. Az 1991/92-es tanévtől a Tanszék neve ismét módosult, s annak megfelelően a munkajog oktatása mellett az európai igényű agrárjog jelent meg, megtartva a modern szövetkezeti jogi stúdiumot is, Agrárjogi és Munkajogi Tanszék névvel.

Az 1995/96-os tanévben a munkajog, a szociális joggal bővülve, egy új Tanszék keretébe került; a jelenlegi Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék továbbra is három főkollégiumot: az agrárjogot, a környezetvédelmi jogot, a szövetkezeti jogot és az azokhoz kapcsolódó fakultatív kollégiumokat, valamint az oktatáshoz is nélkülözhetetlen kutatási területeket gondozza – tartja a kapcsolatokat a szakmai igazgatási és érdekvédelmi-érdekképviseleti szervekkel. A Tanszék 2005-ben – a vidéki jogi karokat megelőzve – az egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezőknek elindította a környezetvédelmi jogi posztgraduális szakirányú képzést, ahol „Környezetvédelmi szakjogász”, illetőleg „Környezetvédelmi jogi szakokleveles” mérnök, közgazdász stb. diplomát szerezhetnek. A gyakorlati igényekre figyelemmel, a Tanszék szervezi az „Ingatlan-szakjogász” posztgraduális képzést is, amellyel a diploma a komplex szakismeret megszerzését bizonyítja.

(A jogutód Tanszék vezetői: Perbíró József, Nagy László, Veres József, Tóth Lajos, Bobvos Pál).