Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák – Európa-jog - jogász szak (JNA, JNASZ, JL8, JLK, JLS)

Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer
Az Európai Bíróság jogfejlesztő szerepe
Jogértelmezési technikák az Európai Bíróság gyakorlatában
Igazságszolgáltatási együttműködés az EU-ban
Az állam kártérítési felelőssége a közösségi jog megsértése esetén
A semmisségi és mulasztási perek sajátosságai az Unió bíróságain
Az előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon
A közösségi jog általános elvei
A közösségi bíróságok jogalkalmazásának sajátos vonásai*
Döntéshozatali eljárások az Európai Unióban

Szabadon választott téma az Európai Unió joga bármely területéről