Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Előzetes tudnivalók

Az évfolyam- vagy szakdolgozat témáinak elfogadása a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint történik. A témaválasztó lapot a konzulenssel történő előzetes egyeztetés után, a tanszéki irodán (Rákóczi tér 617. szoba) adják le a téma elfogadása céljából.

 

Az alábbiakban felsorolt témák mellett, hallgatóval külön egyeztetett, és a tanszék által jóváhagyott más téma is választható.

 

Amennyiben Ön nem azon a szakokon tanul, melyre a tanszék külön témasort adott meg, kérjük külön egyeztessen a konzulenssel, vagy a tanszékvezetővel!

 

* = angol, francia vagy német nyelvtudás (olvasás) javasolt