Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák - Nemzetközi jog – Nemzetközi tanulmányok szak (BA, mester)

1. A határon túli magyarok kisebbségi jogainak nemzetközi védelme

2. A Nemzetközi Büntetőbíróság

3. Az ENSZ reformja

4. A menekültek helyzetére vonatkozó nemzetközi szabályok

5. A nemzetközi szervezetek képviseleteire vonatkozó diplomáciai szabályok

6. Az EU képviselete más nemzetközi szervezeteknél

7. A Nemzetközi Bíróság

8. Az emberi jogok védelmének regionális rendszerei (európai, amerikaközi, afrikai, arab)

9. A kínzás, embertelen és megalázó bánásmód nemzetközi tilalma

10. Diplomáciai vitarendezési módok

11. Az ENSZ Főtitkár

12. A NATO kollektív védelmi rendszere

13. Az államok megszűnése és új államok elismerése a nemzetközi jogban

14. Modernkori kalózkodás

15. Az ENSZ környezetvédelmi tevékenysége

16. A világ természeti és kulturális örökségének nemzetközi védelme

17. Műemlékek védelme fegyveres konfliktus idején

18. A hontalanokra vonatkozó nemzetközi szabályok

19. Kisebbségi autonómiák Európában

20. Az ENSZ békefenntartás korszakai

21. A diplomáciai menedékjog Közép- és Dél-Amerikában

22. A tengeri olajszennyezés miatti felelősség

23. Az agresszió fogalma

24. Tiltott hadviselési módok

25. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények miatti felelősségre vonás

26. Semlegesség, különös tekintettel Svájcra

27. A polgári lakosság védelme fegyveres konfliktus idején

28. Az önsegély a nemzetközi jogban

29. A Biztonsági Tanács által elrendelhető szankciók

30. A nemzetközi béke és biztonság jelentésének átalakulása 1945 és a XXI. század között

31. A kontinentális talapzat, és az államok közötti elhatárolásuk

32. A nyílt tengerek szabadsága

33. A mindenki által szabadon használható területek

34. Az atomfegyverre vonatkozó nemzetközi szabályok és azok reformja

35. A gyermekek nemzetközi jogi védelme

36. A tengerparttal nem rendelkező államok jogai a tengereken

37. A területi viták népszavazás útján történő rendezése a nemzetközi jog történetében

38. Az igazságos háború elmélete az ókortól napjainkig

39. A konzuli védelem a gyakorlatban

40. Szabadon választott téma a nemzetközi jog bármely területéről