Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák – Európa-jog - jogász szak (JNA, JNASZ, JL8, JLK, JLS)

Nemzetközi jog - EU-jog és a tagállamok belső jogának viszonya
A „jogharmonizáció” mibenléte; a magyar „jogharmonizáció” valamely kérdése
Az Európai Bíróság jogfejlesztő szerepe
Jogértelmezési technikák az Európai Bíróság gyakorlatában
Igazságszolgáltatási együttműködés az EU-ban
Az állam kártérítési felelőssége a közösségi jog megsértése esetén
A piacvédő és megkülönböztető adóztatás tilalma a közösségi jogban*
A mennyiségi korlátozás vagy azzal egyenlő hatású intézkedések tilalma a közösségi jogban*
A munkaerő szabad áramlása a közösségi jogban*
Az Európai Unió menekültpolitikája*
Az alapjogok védelme az Európai Unióban
Migrációs problémák az Európai Unióban
Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer
A semmisségi és mulasztási perek sajátosságai az Unió bíróságain
Az előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon
A szolgáltatások szabad áramlása a közösségi jogban*
Az alapjogok védelme az Unió külkapcsolataiban*
Az Európai Unió támogatási rendszerei*
Szabadon választott téma az Európai Unió joga bármely területéről