Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  --  Tansegédletek  --  Családi jog  --  Jogász levelező (JLS, JL8, JLK)

Tan-, és Vizsgaanyag, Vizsgára bocsáthatóság feltételei

dr. Hegedűs Andrea
2011. november 14.

LEVELEZŐS JOGHALLGATÓK RÉSZÉRE (JL8, JLS, JLK,)

TAN-, ÉS VIZSGAANYAG

VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓSÁG FELTÉTELEI

 

Tan-, és vizsgaanyag

 

¨ Az előadáson elhangzottak, (különös tekintettel az esetleges időközbeni jogszabály-módosításokra, kodifikációt érintő aktualitásokra stb.), továbbá

¨ Hegedűs Andrea: Családi jog egyetemi jegyzet, Szeged, 2011 vagy 2012-es kiadása. (Ez utóbbi a 2011-es változatlanul utánnyomott kiadása, ami tehát azzal szó szerint megegyezik.)

(A jegyzet 2011. február 1-jei hatályosítással, magában foglalja az elméleti tananyagrészt, valamint a korábban önálló jogszabálygyűjteményként megjelent kötetből a Családjogi törvényt, a Legfelsőbb Bíróság Irányelveit, elvi döntéseit (PED), és kollégiumi állásfoglalásait (PK.), valamint a Gyermek jogairól szóló New Yorki Egyezmény teljes szövegét.)

 

A vizsgára bocsáthatóság feltételei:

¨ a négy alkalomból legalább kétszeri személyes megjelenés az előadásokon, mely a tanszék által előre elkészített „nyomtatvány”-on, személyes aláírással igazolható, valamint ezesetben

¨ egy zárthelyi dolgozat sikeres (minimum 50%-os megfeleltségű) megírása, melyre a 3. tömbösített előadás alkalmával, az előadás elején kerül sor.

¨ Amennyiben valaki a négyből csupán egy alkalommal jelenik meg előadáson, két zh-t köteles írni, a 3. és a 4. előadás alkalmával. (A zh. megírására megjelenés nem azonos az aznapi órai megjelenéssel!)

Aki a fenti két konjunktív feltételt nem teljesíti, az etr-ben vizsgára nem jelentkezhet, illetve vizsga jelentkezéséhez nem vizsgázhat bejegyzés kerül, és a tárgyat az aktuális félévben újból fel kell vennie.

Azon dolgozatoknál, ahol minimális pontszám hiányzik a megfelelt szinthez, Tárgyalás látogatási lap benyújtásával, vagy a valamennyi alkalommal történő személyes megjelenéssel a dolgozat teljesítettnek minősülhet.

Amennyiben valakinek a dolgozatírás időpontjában halaszthatatlan elfoglaltsága van, vagy beteg lesz, igazolás benyújtásával a dolgozatot az utolsó előadás alkalmával pótolhatja. Ugyanígy javíthatnak a sikertelen dolgozatot készítők is. Akinek egyik időpont sem felel meg, a handi@juris.u-szeged.hu e-mail címen tudnak egyéni időpontot egyeztetni. (A fogadóóra keretein belül, szerda délutánonként írhatnak ezesetben).

A 1. zh. anyaga az 1. és a 2. előadáson átvett teljes anyagrész.

Akik az 1. zh-n nem jelennek meg, a később írandó dolgozat anyaga az 1-3. előadáson elhangzott anyagrészhez igazodik.

 

Szeged, 2012. február 06.

 

 

Dr. Hegedűs Andrea Ph.D

egyetemi docens