Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  --  Tansegédletek  --  Családi jog  --  Jogász Nappali Tagozat

Gakorlattal kapcsolatos tudnivalók

Dr. Hegedűs Andrea Ph.D

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta

Dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella

Dr. Kaprinay Zsófia

2012. február 11.

A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók

Családi jogi gyakorlat

(Nappali tagozat)

 

A gyakorlaton való részvétel kötelező, azonban a félév során legfeljebb két hiányzás lehetséges, amelyet igazolni nem kell. A további hiányzások igazolása, illetve pótlása is szükséges.  Pótlásra az elmulasztott óra anyagához kapcsolódó témakörben kettő jogeset, vagy valamely kapcsolódó szakirodalom önálló feldolgozásával van lehetőség.

A félév során mindenki köteles két elsőfokú családi jogi tárgyú bírósági tárgyaláson részt venni, továbbá a tárgyaláson elhangzottakról feljegyzést készíteni. A külön lapokon elkészült, és az eljáró bíró aláírásával igazolt un. tárgyalás látogatási lapok leadási határideje április utolsó hete.

A félév során két alkalommal írunk kötelező zh-t. A 2 dolgozat témája – jogesetmegoldási feladatot is tartalmazva – a félévi gyakorlati témák ZH írást megelőző időben tárgyalt teljes anyaga (ld. jegyzet + jogszabálygyűjtemény), különös tekintettel a tanulmányozandóként megjelöltekre, valamint a foglalkozáson elhangzottakra.

A félév végi minősítés alapját – figyelemmel a hiányzások számára is – az órai szóbeli közreműködés, a félév során megírásra kerülő ZH-k eredményei, az esetleges referátumok, a jelenlét, és a tárgyalás-látogatási lapok képezik.

Amennyiben a félévi munka alapján – tekintettel a fentebb felsorolt elvárási szempontokra – nem éri el valaki az elégséges minősítés szintjét, elégtelen (1) minősítést kap.

A gyakorlati jegy utólagos megszerzésére a vizsgaidőszakban van lehetőség. Sikertelenség esetén a családi jogi gyakorlat újra felvétele szükséges.

A gyakorlati jegy utólagos megszerzésére indokolt esetben sincs mód, amennyiben valamely hallgató a félévre meghatározott összóraszám legalább felén (7 gyakorlati óra) nem vesz részt. Ezen utóbbi szabály alól kivételt képeznek a hivatalosan egyéni tanrenddel rendelkező hallgatók. (Aki az nem járt be a gyakorlatokra, és/vagy nem írta meg a dolgozatokat, ezért jegyet sem kaphatott, a tárgyat a következő félévben EN nem veheti fel. A tárgy ezesetben csak a tavaszi félévben vehető fel újra, és akkor teljesíthető!!)

A félévi minősítés megállapítása előtt a jobb jegy megszerzése érdekében, javító dolgozat megírására annak a hallgatónak van lehetősége, aki a korábbi teljesítménye alapján "kétesre" (két jegy között) áll.

Az elkövetkezendő félévhez mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Szeged, 2011. február 06. napján.

Dr. Hegedűs Andrea Ph.D – egyetemi docens

Dr. Kaprinay Gizella Zsófia – egyetemi tanársegéd

Dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella – a Szegedi Városi Bíróság bírája, címzetes megyei bíró

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta – a Szegedi Városi Bíróság bírája, csoportvezető bíró