Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  --  Tansegédletek  --  Családi jog  --  Jogász Nappali Tagozat

Tematika családi jog gyakorlat

Dr. Hegedűs Andrea Ph.D

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta

Dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella

Dr. Kaprinay Zsófia

2012. február 11.

TEMATIKA

 

2011/2012. tanév II. félév

Családi jogi gyakorlathoz

(Nappali tagozat)

 

Előadások Dr. Hegedűs Andrea kedd 10.00-12.00 JK 102.

A.,B.,C Dr. Hegedűs Andrea kedd 14.00-17.00 JK.210-213-212.

D.,E.,F.,G.,H., Dr. Kaprinay Gizella Zsófia hétfő 9.00-14.00 JK. 214.

I., Dr. Pintérné Dr. Pipicz Gizella  hétfő  14.00-15.00 JK.215.

J., Dr. Gyengéné Dr. Nagy Márta    kedd 16.00-17.00 MO.IV.

 

Kérjük a Családi jogi Példatár és Jogesetgyűjteményt (Hegedűs Andrea – Nagy Márta Szeged, 2008.) és a Családi jog jegyzetet (Hegedűs Andrea Szeged, 2011. vagy az azzal szó szerint megegyező, változatlan utánnyomással készült 2012-es kiadását) – mely többek között magában foglalja az alapjogszabályt, a tananyagként és tanulmányozandóként feltüntetett valamennyi PK-t, PED-et, és Irányelvet, valamint a New Yorki Egyezményt (1989) – minden órára elhozni!!

 

1. óra: febr. 6/7.

Általános tájékoztatás a gyakorlati órákról, azok témáiról, a témák tanulmányozásához szükséges segédanyagokról, a hallgatók órai munkájának formáiról és értékelési módjáról, az index aláírásának feltételeiről.

2. óra: febr. 13/14.

A gyermek jogai a New Yorki Egyezmény /kihirdetve az 1991. évi. LXIV. tv.-ben/ alapján. Az Egyezmény szövege megtalálható a Családi jog jegyzetben.

A téma feldolgozása referátum keretében történik.

3. óra: febr. 20/21.

A család – rokonság – hozzátartozók fogalmának elhatárolása

A családi jog általános része.

4. óra: febr. 27/28.

A házasság fogalma, létrejövetele, alaki kellékei, azok elmulasztásának jogkövetkezményei. A házasság joghatásai

A házasság érvénytelenné nyilvánítása

5. óra: márc. 5/6.

A házasság megszűnése, felbontása.

A házasság jogi tartalma: személyhez fűződő jogok

6. óra: márc. 12/13.

A házasság jogi tartalma:

A házastársi tartás

Tanulmányozandó: PK. 113.,114.sz.

V. sz. PED. A házastársi tartásra való érdemtelenségről

 

 

7. óra: márc. 19/20.

A házasság jogi tartalma: A házassági vagyonjog

Tanulmányozandó: PK. 281.sz.

8. óra: márc. 26/27.

ZH.!! az eddig tárgyalt anyagrészből 15. percben.

 

A házastársi lakáshasználat

Tanulmányozandó: PK. 279.,298.,299.sz.

9. óra: ápr.2/3.

Az élettársi kapcsolat. 

10. óra: ápr. 9/10.

Tavaszi szünet

11. óra: ápr. 16/17.

A gyermek családi jogállása, apasági vélelmek

Az apasági vélelmek megdöntése

Tanulmányozandó: PK. 97.,183.,100.sz.

12. óra: ápr. 23/24.

Örökbefogadás

13. óra: ápr. 30/máj. 31.

ZH.!! az eddig tárgyalt anyagrészből 30 percben.

 

A szülői felügyelet

Tanulmányozandó: LB.17. sz. Irányelve: A gyermek elhelyezésével kapcsolatos

  szempontokról

PK. 284. sz.

 

A tárgyalás látogatási lapok beadási határideje!!

14. óra: május 7/8.

A gyermek és rokontartás

Tanulmányozandó: PK. 77., 102.,104.,105.,106., 107., sz.,

XXIX. PED. A tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásáról

A családpótló helyzetek jogviszonya, a gyámság

15. óra: május 14/15.

 Index aláírás