Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  A Kar vezetése

A dékán és helyettesei

2015. március 05.

A KAR DÉKÁNJA

01_012545 Prof. Dr. Hajdú József

tanszékvezető, egyetemi tanár, habil.


Fogad: előzetes egyeztetés alapján

E-mail: hajdu@juris.u-szeged.hu


OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES


Gellen_Klara Dr. Blazovichné
Dr. habil. Gellén Klára

egyetemi docens, PhD


Fogad: előzetes egyeztetés alapján

E-mail: gellen@juris.u-szeged.hu


A TUDOMÁNYOS ÜGYEK DÉKÁNHELYETTESE


03_012545 Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, tanszékvezető PhD, habil.

Fogad: előzetes egyeztetés alapján

E-mail: baloghe@juris.u-szeged.hu