Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Tehetséggondozás  --  Kutatócsoportok  --  Adatvédelmi Kutatócsoport  --  Működése  --  Küldetése

Az Adatvédelmi Kutatócsoport küldetése

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék a Munkajogi és Szociális Tudományos Diákkör keretében folyamatosan keresi a kiemelkedő képességű hallgatókat. A tehetséggondozás ezen gondolatából nőtte ki magát a Tanszék valamennyi Kutatócsoportja – köztük az Adatvédelmi Kutatócsoport is.

A Kutatócsoport létrehozásának célja, hogy szakmai fórumot biztosítson a hosszú távú tehetséggondozásra és a valódi mester-tanítvány kapcsolat kialakítására. E célkitűzés hatékony érvényesülése érdekében a Kutatócsoport tagjainak kiválasztása azon a tudatos megfontoláson alapszik, hogy olyan a képzésük legelején tartó, tehetséges hallgatók kerüljenek beválasztásra, akik hosszú távon vehetnek részt a Kutatócsoport munkájában.

 

Az Adatvédelmi Kutatócsoport alakuló ülésére 2011. október 4-én került sor.

A Kutatócsoport szakmai célkitűzése kettős abban az értelemben, hogy egyfelől megfogalmazásra került egy általános cél, másfelől a csoport meghatározta a konkrét szakmai célját is, mind rövid távra nézve, mind hosszabb távra vonatkozóan.

A Kutatócsoport általános célkitűzése, hogy lehetőséget teremtsen a motivált és szorgalmas hallgatók számára egy olyan munka-műhelyben való részvételre, amelynek keretében a hallgatók valódi hazai és nemzetközi kutatóprogramokba bekapcsolódva, elsajátíthatják és alkalmazhatják a kutatásmódszertant, képességeiket kibontakoztathatják, a kutatómunka által növelhetik szakmai elhivatottságukat, és kitartásukat.

A Kutatócsoport szakmai célkitűzése abban ragadható meg, hogy teret nyújtson a hallgatók számára egy olyan aktuális, mindennapjaink részét képező, mindannyiunk életét jól-rosszul befolyásoló témakör, mint az adatvédelem

· egyrészt elmélyült megismerésére, összefüggések megértésére, annak szintetizálására,

· másrészt – a kutatómunka nóvumaként – dogmatikai rendszeralkotásra, jövőbeli, jogi és nem jogi megoldások felvázolására,

· harmadrészt az elméletben elsajátítottak gyakorlati alkalmazásának megismerésére és kipróbálására.

A Kutatócsoport adatvédelmi téma-kijelölés indokaként e téma aktualitása jelölhető meg, hiszen az adatvédelem területének jelentősége egyre intenzívebben növekszik, térhódítása és fejlődése szembeötlő. Hacsak az adatvédelem szektorális területeit nézzük – alkalmazásának, alkalmazhatóságának számtalan területe bomlik ki – úgymint az igazságügyi, nyomozó hatóságok, a különböző állami szakigazgatási szervek és a hozzájuk kötődő egyéb intézmények, az önkormányzatok, a munka világához köthető, az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a pénzügyi szervezetek, vagy a társasházak adatvédelmi problematikái. Az adatvédelem által felmerülő kérdések szinte észrevétlenül szövik át életünket – kezdve a banki ügyleteink lebonyolításától, a munkahelyi-munkáltatói ellenőrzéseken, nyilvántartásokon, a különböző közszolgáltatások igénybevételén, az egészségügyi adatkezelésekkel bezárólag.

 
 

abra