Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék

Szakdolgozati témakörök


   

  Magyar Jogtörténeti Tanszék

   

  Szakdolgozati témakörök

  1. Az alapjogok kialakulásának dogmatikai és gyakorlati elemzése
  2. A polgári közigazgatás kiépítése Magyarországon
  3. Az országgyűlés szervezetének, működésének átalakulása és gyakorlata a dualista Magyarországon
  4. A kormányzati rendszer kiépítése Magyarországon, a központi és a helyi végreható hatalom viszonyának alakulása
  5. A dualista államberendezkedés közjogi megoldásai
  6. Közigazgatási bíráskodás Magyarországon
  7. Magyar vármegyetörténet a 19. században
  8. Egy szabadon választott per története a 19-20. században
  9. Egyes magánjogi intézmények története a 18-19. században (levéltári források alapján)
  10. Egyes büntetőjogi intézmények, bűncselekmények története a 18-19. században (levéltári források alapján)
  11. A neoabszolutizmus korának jogfejlődése.
  12. A magánjogi kodifikáció története
  13. A büntetőjogi kodifikáció története
  14. Az egyes perjogi intézmények átalakulása a polgári korban