Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Bemutatkozás  --  Személyek  --  Oktatók  --  Megbízott óraadó oktatók a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szakon

Megbízott óraadó oktatók a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakonDr. Bali Adrienn

kiemelt személyzeti és munkaügyi főelőadó

abali@freemail.hu


Bán Péter

munkabiztonsági szakértő

munkabiztonsag@freemail.hu


Dr. Bangha Ágnes

főosztályvezető-helyettes

banghaagnes@onyf.hu


Borosné Tóth Judit Mária

jövedelem-elszámolási és tb. szakmai vezető

nem publikus


Dr. Cséffán József

munkaügyi bírósági elnök

nem publikus


Dudásné Dr. Farkas Zsóka

igazgató

d-zsoka@t-online.hu


Dr. Farkas Kornélia

címzetes főiskolai docens

farkaslia@gmail.com


Dr. Farkas Zsuzsanna

nemzetközi nyugdíjjogi szakreferens

ajtktb@gmail.com


Dr. Furák Ilona

szakorvos

nem publikus


Dr. Gémes Gábor

ügyvéd

gemesg@t-email.hu


Harmati Andrea

ellenőrzési irodavezető

harmati.andrea@allamkincstar. gov.huDr. Horesnyi Julianna Csilla

osztályvezető

horesnyij@lab.hu


Dr. Jakab Éva Mária

ny. jogi igazgatóhelyettes

nem publikus


Kurunczi László

munkaügyi szaktanácsadó ügyvezető

kurunczilaszlo@invitel.hu


Dr. Kun Attila

adjunktus (KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi tanszék)

kunattila@freemail.huLehoczkyné Dr. Farkas Judit

ny. vezető jogtanácsos

nem publikus


Dr. Ladó Mária

EU integrációs főigazgató

lado.maria@szmm.gov.hu


Majláthné Lippai Éva

ügyvezető

mlippai.eva@axelero.hu


Dr. Maszong Attila

ügyvéd

maszongattila@gmail.com


Papp Lajosné

ny. kirendeltség-vezető

papplajosne@onyf.hu


Pósáné András Katalin

pszichológus

posanekata@gmail.com


Dr. Rusznák Ildikó

jogtanácsos

rig71@freemail.hu


Sápiné Dr. Török Magdolna

nyilvántartási és ellenőrzési főosztályvezető-helyettes

sapinedrtorokmagdolna@onyf.huDr. Szekszárdi Zsuzsanna

ny. jogtanácsos

drszekszardi@gmail.com


Dr. Széger István

ny. főosztályvezető helyettes

nem publikus


Szénási Enikő Lilla

személyzetfejlesztési vezető

szenasi@tiszavolan.hu


Szűcs-Mészáros Ildikó

pénzügyi és számviteli osztályvezető

meszarosildi5@hotmail.com


Temesvári Józsefné

ny. osztályvezető

temesvarij@freemail.hu


Dr. Tóth Vilma

osztályvezető

toth.v@oep.hu


Vida Ferenc

ügyfélszolgálati osztályvezető

vida.ferenc@otpnyugdij.hu


SZTE BTK
Dr. Krémer Sándor

egyetemi docens (Társadalomelméleti Intézet Filozófiai Tanszék)

nem publikusSZTE ETSZK
Piczil Márta

adjunktus (Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék)

nem publikusLaukó Gábor

adjunktus (Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék)

lauko@etszk.u-szeged.huSZTE GTK
Dr. Czagány László

egyetemi docens (Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport)

czaglasz@eco.u-szeged.hu
Nagy Benedek

tanársegéd (Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport)

nem publikus
Fenyővári Zsolt

adjunktus (Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport)

fenyovari.zsolt@eco.u-szeged.hu
Vilmányi Márton

adjunktus (Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport)

vilmanyi@eco.u-szeged.hu
Ván Hajnalka

tudományos segédmunkatárs (Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet Számviteli Szakcsoport)

nem publikus
Kovács Zsuzsanna

tanársegéd (Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet Számviteli Szakcsoport)

nem publikus
Dr. Sallai Miklós

egyetemi docens (Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport)

sallai@eco.u-szeged.hu
Kürtösi Zsófia

adjunktus (Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport)

zsofia.kurtosi@eco.u-szeged.hu
SZTE TTIK
Dr. Szabó László Imre

egyetemi docens (Matematikai Tanszékcsoport -Bolyai Intézet Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék)

szabol@math.u-szeged.hu

Némethné Bognár Veronika

tudományos segédmunkatárs (Matematikai Tanszékcsoport -Bolyai Intézet)

nem publikusDr. Füvesi István

adjunktus (Informatikai Tanszékcsoport Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék)

nem publikus