Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Tanulmányi versenyek  --  A Munkajogi és Szociális jogi Tanszék kari TDK tevékenysége

Munkajogi és Szociális Jogi Tudományos Diákkör (TDK)

2010. február 15.

Munkajogi és Szociális Jogi Tudományos Diákkör (TDK)

 

A Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke évek óta sikeresen koordinálja hallgatóinak diákköri tevékenységét.

 

Mi a TDK célja?

A TDK célja kettős – beszélhetünk ugyanis egy közösségi és egy egyéni célról.

A TDK közösségi célja, hogy kialakuljon egy olyan, a munkajog és a szociális jog iránt érdeklődő közösség, amelynek tagjai szívesen beszélgetnek, elmélkednek, vitáznak e jogágak egyes kérdéseiről, valamint lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a munkajog és a szociális jog széleskörű és részletes megismerésére az általuk kiválasztott témákon keresztül, saját kutatómunkájuk eredményeként.

A TDK egyedi céljának megvalósítása érdekében az elhivatott hallgatók számára lehetőséget kínál arra, hogy kipróbálhassák magukat a tudományos igényességű kutatómunkában, megismerve a kutatás valamennyi örömét, szépségét és nehézségét. Az önálló kutatás eredményeként elkészített dolgozattal, ha megfelel a feltételeknek, lehetőség nyílik pályázni az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Egy TDK-dolgozat elkészítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi – és részben anyagi – siker, amit az országos konferencián elért helyezés nyújthat. Másik előnye lehet, hogy ez plusz pontokat jelent egy esetleges doktori képzésre való jelentkezésnél, és sok esetben az elhelyezkedésnél is.

(Bővebb információkért lásd: OTDK)

 

Kiknek szól a TDK?

Valamennyi egyetemi és főiskolai hallgató részt vehet a TDK üléseken. Bárki csatlakozhat a TDK-hoz, akár a félév közben is. Ad hoc jelleggel is szívesen látunk bárkit, ha egy adott TDK téma felkelti az érdeklődését.

Szeretettel várunk minden érdeklődő hallgatót.

 

Mi történik a TDK-n?

A Tudományos Diákkör adott ülésén a vezető oktató útmutatásainak megfelelően egy kiválasztott téma hallgatók általi feldolgozása történik. Egy-egy TDK ülés témájára bármelyik hallgató javaslatot tehet. A téma az adott jogág keretén belül bármi lehet, ami túlmutat az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán. A TDK témáit féléves felbontásban mindig az adott félév elején beszéljük meg a hallgatókkal. Minden TDK témához lehet jelentkezni előadónak, amely azt jelenti, hogy a kiválasztott témát az előadó röviden, frappánsan szóban ismerteti a TDK jelenlévő hallgatói számára. A témához ezután bárki hozzászólhat, elmondhatja véleményét.

Számos alkalommal hívunk gyakorlati szakembereket is, hogy egy adott témát minél színesebben és színvonalasabban tudjunk megvitatni.

 

Hol lehet értesülni az aktuális TDK ülésekről és témáikról?

Az adott TDK ülés időpontjáról, helyszínéről és témájáról mindig készítünk egy meghívót, amelyet a Jogi Kar hirdetőtáblájára teszünk ki. Emellett az érdeklődő hallgatók feliratkozhatnak egy e-mailes levelezési listára, amely segítségével e-mailen keresztül értesítést kapnak az aktuális TDK-ról. E levelezési listára a deli.petra@juris.u-szeged.hu e-mail címre elküldött bejelentkezéssel lehet felkerülni.

 

Néhány példa a korábbi TDK ülések témái közül:


  • Az ügyelet szabályozása a magyar és az uniós jogalkotásban, problémák a joggyakorlatban

  • Atipikus munkaviszonyok szabályozása Németországban az Agenda2000 reformkoncepció tükrében
  • Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának gyakorlata (Vendégünk volt: Prof. Dr. Czúcz Ottó, az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának bírája)
  • Japán munkajog szabályai magyar kutatók szemével
  • A munkástanácsok szerepe 1956-ban (Vendégünk volt: Prof. Dr. Balázs György a történelemtudományok kandidátusa)
  • Munkafelvétel jogi és pszichológiai kérdései (Vendégeink voltak: Pósáné András Katalin egyetemi tanársegéd SZTE-BTK Pszichológia Tanszék és Szénási Enikő személyzetfejlesztési vezető Tisza Volán Rt.)