Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Miklós László

Beosztás: adjunktus

Fogadóóra helye: Szeged, Bocskai u. 10-12. Fszt. 27.

Fogadóóra ideje: megbeszélés szerint

Telefonszám: (36-62) 544-286

E-mail cím: ljmiklos@juris.u-szeged.hu

Oktatott tantárgy: környezetvédelmi jog

 

Publikációk jegyzéke:

 

Önálló kiadványok:

 

MIKLÓS László: A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2001. 17p.

 

MIKLÓS László: A környezetvédelmi hatóságokról.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2004. 31p.

 

MIKLÓS László: A tartós környezeti kár szabályozása és gyakorlata.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2006. 23p.

 

MIKLÓS László (társszerzőként): Unterricht des Umweltrechts in Ungarn. A környezetjog oktatása Magyarországon. (társszerző: Bobvos Pál, Bezdán Anikó, Farkas Csamangó Erika, Horváth Szilvia, Mihálka György, Szabó Imre, Tóth Lajos, Veres József) Studien zum 80. Geburtstag von prof. Dr.Dr.Dr. h.c. Klaus Sojka (szerk: Miklós László)Szegedi Tudományegyetem ÁJK, JATEPress, Szeged, 2006. 84.p. 27-34p.

 

MIKLÓS László: Az épített környezet védelmének szabályozása.

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged 2007. 36p.

 

MIKLÓS László (társzerzőként): Környezetjog (társszerző: Bobvos Pál, Bezdán Anikó, Farkas Csamangó Erika, Horváth Szilvia, Mihálka György, Szabóné, Andrási Zsuzsanna) Egyetemi jegyzet (szerk: Miklós László) SZTE ÁJK, JATEPRESS Kiadó, Szeged, 2009. 232p.

 

 

Könyvrészletek és tanulmányok szakmai/tudományos folyóiratban:

 

MIKLÓS László: A környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások nyilvánossága.

Szegedi Akadémiai Bizottság: The 1st Symposium on Analaytical and Enviromental Problems, Szeged, 1996. 15-18.p.

 

MIKLÓS László: A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánosságáról. 

Európai Jog 2001. május 24-29.p.

 

MIKLÓS László: Önkormányzati rendeletalkotás.

Kerekasztal-beszélgetés (Mátrai Ferenc, Dr. Dubeczné dr. Károlyi Éva, Dr. Mohl Miklós, Muhiné dr. Boruzs Ilona, dr. Miklós László)

Környezetvédelmi Igazgatás 2003/2. 10-12.p.

 

MIKLÓS László: Környezetjogunkról a gyakorlat tükrében.

Európai Jog 2003. július 24-29.p.

 

MIKLÓS László: A környezetvédelmi jog és igazgatás új törekvései. Korreferátum Bándi Gyula: A magyar környezetvédelmi jog kialakulása 1985/1990-2005 című előadásához. In: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 (szerk: Jakab András, Takács Péter) Gondolat-ELTE ÁJK Budapest 2007. 873-880.p.

 

MIKLÓS László: Környezet, jog, társadalom. In: Reformator iuris cooperandi, Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére (szerk: Balogh Elemér) Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. 387-396.p.

 

MIKLÓS László: Az egységes környezethasználati engedély bevezetése az agrárgazdálkodás szemszögéből. In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai (szerk: Csák Csilla) Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 177-186.p.

 

Egyéb:

 

MIKLÓS László: Tizenöt éves a környezetvédelmi jog egyetemi oktatása Szegeden.

KÖM Hírlevél, Budapest, 1999. március, 6.p.