Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

dr. Ágoston Eszter Ildikó

2011/2012. tanévtől

 

Beosztás: Ph.D hallgató

Fogadóóra helye: Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet 411. szoba

Fogadóóra ideje: megbeszélés szerint

Telefonszám: (36-62) 544-000/3620

E-mail cím: agostone@juris.u-szeged.hu 

Ágoston Eszter Ildikó

(Agrárjog, munkajog és társtudományai)

 

 

 

I. Publikációk

 

1. Hogyan és mennyit? A környezeti kár megtérítésének módja és mértéke

megjelenés alatt

 

2. A finalitas-elmélet behatolása a környezeti jogba

megjelenés alatt

 

3. Új útra kell-e térnie a környezethez való jognak? Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Az állam és jog alapvető értékei a változó világban című konferencia tanulmánykötete (2012)

http://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/details/id/5621/m/3620

 

4. Az öko-címke és a környezeti tudat. Glossa Iuridicata III. évf. 2012/1.szám

(http://www.glossaiuridica.hu/gi1201/civ/gi1201_civ_agoston.pdf)

 

II. Tudományos előadások

 

1. A magyar jogrendszer átalakítása - a kodifikáció napjainkban c. tudományos konferencia, SZE-ÁJDI (Győr, 2012.12.07.)

Előadás címe: A környezet hatékony büntetőjogi védelme

 

2. Sale and Community - Adásvétel és Közösség Doktorandusz Konferencia, SZTE-ÁJTK DI (Szeged, 2012.11.29.)

Előadás címe: Ingatlan adásvétel és a tartós környezeti kár

 

3. A Fenntartható Természeti Erőforrások konferencia, Miskolc (2012.10.12.)

Előadás címe: Úton az erőforrás-hatékony Európa felé

 

4. Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola és Agrárjogi-és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Konferenciája, Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti- és a szövetkezeti jogban c. doktorandusz konferencia (Szeged, 2012. június 22.)

Előadás címe: Hogyan és mennyit? A környezeti kár megtérítésének módja és mértéke

 

5. Állam-és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban c. konferencia. Szeged, 2012. május 30.

Előadás címe: A finalitas-elmélet behatolása a környezeti jogba.

 

6. Az állam és a jog alapvető értékei a változó világban c. konferencia. Győr, 2012. március 30.

Előadás címe: Új útra kell-e térnie a környezethez való jognak?

 

7. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (KRE-ÁJK), Civilisztika I. Tagozat

Előadás címe: Az öko-címke és a környezeti tudat (Budapest, 2011.november 19.)

 

 

III. Konferenciákon való részvétel

 

1. Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a „jó állam” aspektusai, perspektívái. Szeged, 2012. április 26.

 

2. Gender Studies Workshop, SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, SZAB Jogtudományi Bizottság, Szeged, 2012. április 19.

 

3. Reform előtt a közös agrárpolitika. Szakmai fórum. Szeged, 2011. december 09.

 

4. Az új Alaptörvényünk és a jogélet reformja. Doktorandusz Konferencia. Szeged, 2011. november 26.

 

5. 90 éves a szegedi jogászképzés konferencia. Szeged, 2011. november 25.

 

6. V. Szegedi Jogtörténész Konferencia. A polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete. Szeged, 2011.november 24.

 

 

IV. Egyéb

 

1. Külföldi tanulmányút: 2013.03.11-2013.03.17. Párizs (Franciaország), Sorbonne jogi könyvtár