Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Farkas Csamangó Erika

Beosztás: adjunktus, PhD

Fogadóóra helye: Szeged, Bocskai utca 10-12. Fszt. 27.

Fogadóóra ideje: kedd 10-11

Telefonszám: (36-62) 544-286

E-mail cím: fcserika@juris.u-szeged.hu

Oktatott tantárgy: környezetvédelmi jog, agrárjog

 

Dr. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

 

 

Disszertáció

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai. PhD disszertáció, Szeged, 2012. 245. p.

 

Könyvrészletek

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika (társszerzőként): Jogesetek az EU integráció és a környezeti jog köréből (társszerző: Ágoston Eszter, Miklós László). Szegedi Egyetemi Kiadó, JatePress, Szeged, 2013.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika (társszerzőként): A környezetjog alapjai (társszerző: Belázné Bezdán Anikó, Bobvos Pál, Horváth Szilvia, Hegyes Péter, Kardos Mária, Miklós László). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2011. 81-112.,152-165., 171-175. pp.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika (társszerzőként): Környezetjog (társszerző: Miklós László, Bobvos Pál, Horváth Szilvia, Mihálka György, Teszár László, Kardos Mária, Szabóné Andrási Zsuzsanna). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2008. 84p., 108p., 118p.,174p.,215p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Versenyképes kis- és középvállalkozások az Európai Unióban: Integrátor szervezetek a mezőgazdaságban. Csongrád Megyei Agrárkamara, Szeged, 2004. I. kötet

 

 

Tanulmányok szakmai / tudományos folyóiratban:

 

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Landscape Protection in Hungary. In: „Matters of Relelvance in Economy, Law, and studies in 2013” conference publication, Kauno, Lithuania, 2013. 35-39.pp.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A táj, mint vidéki forrás. In: A Fenntartható Természeti Erőforrások konferenciakötet. Miskolc, 2012. 55-64 pp.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai. In: Ünnepi e-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára (szerk. Katona Tamás), Szeged, 2012. 372-387.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi követelményrendszere az EU-ban. Acta Universitatis Szegediensis FORVM Acta Juridica et Politica, I, évfolyam 2. szám, Szeged, 2011. 83-93.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A megújuló energiaforrások környezetjogi szabályozásának alapjai. In: XVII. Nemzetközi Környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencia
kiadványa, 2011, Szolnok, 10. p. (CD-n is megjelent)

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Az agrártámogatások és a földvédelem, továbbá a talajvédelem összefüggései. In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai tanulmánykötet. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 91-106.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Kölcsönös megfeleltetés teljesülésének ellenőrzése és a szankciók. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXXII.  Fasc. 5.  Szeged, 2009. 151-170.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A kölcsönös megfeleltetés természetvédelmi és környezetvédelmi követelményrendszere. In: Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 28, Szeged, 2009. 155-180.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Az agrár-környezetgazdálkodás alapjai. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXXI. Fasc. 6. Szeged, 2008. 151-182.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A geotermális energia hasznosítása jogi aspektusból. CEDR Agrárjogi Egyesület internetes folyóirat, 2007/3  3-10.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: The utilisation of geothermic energies from a legal aspect. CEDR internetes folyóirat, 2007/3  3-10.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Hulladékgazdálkodás és felelősség I. Magyar Mezőgazdaság 62. évfolyam 2007/11  42.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Hulladékgazdálkodás és felelősség II. Magyar Mezőgazdaság 62. évfolyam 2007/12  58.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Köztestületek az agráriumban. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXX. Fasc. 3. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2007.  24 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Die Regelung Des Tierschutzes In Ungarn. In: Studien ZUM 80. GEBURSTAG VON PROF. DR. DR. DR. h.c. KLAUS SOJKA. JATEPress Kiadó, Szeged, 2006. 45-51.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Biomassza, mint energiaforrás. Gazda-Társ Hírlevél, XI./8 2006. 22-23 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Az Európai Unió agrár - és vidékfejlesztési támogatása de lege ferenda.Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXVIII. Fasc. 6. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2006., 23p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A géntechnológia agrárjogi aspektusai. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Tomus LXVII. Fasc. 7. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2005. 22.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Növényegészségügyi jogszabályok harmonizációja az EU- ban. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus IV. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2004. 179-202.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Erdőtulajdon, erdészeti szakigazgatás, erdővédelem Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus III. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2003. 79-102 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A föld - és vízvédelem hatályos jogi szabályozása. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus II. (szerk.: Tóth Károly). Szeged, 2003. 18 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A mezőgazdaságban tevékenykedő gazdálkodók szociális helyzetének sajátossága, társadalombiztosítási ellátása. Gazda- Társ Hírlevél VIII. évfolyam 2003/8 17.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Parchi Nazinali in Ungheria e il loro stato giuridico. Tudományos Konferencia kiadvány Foggia, 2003.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Foglalkoztatás és szociális helyzet a mezőgazdaságban (I.). Magyar Mezőgazdaság 58. évfolyam 2003/ 30, 20-21 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Foglalkoztatás és szociális helyzet a mezőgazdaságban (II.). Magyar Mezőgazdaság, 58. évfolyam 2003/ 31, 20-21 p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi szabályozása. Collega VI. évfolyam, 2002/1  28-30.p.

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A természetvédelem és nemzeti parkok. Palánk I. évfolyam, 2001/1 11.p.

 

Egyéb:

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: A megújuló energiaforrások környezetjogi szabályozásának alapjai. In: XVII. Nemzetközi Környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencia
CD formában megjelent kiadványa, 2011, Szolnok

 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetvédelem és megújuló energia jogtár, jogi ismeretek.

BAROSS-3-2005-0011 pályázat a Dél-alföldi Integrált Technológia fejlesztési Hálózat működtetéséhez, Szeged, 2007.

Elektronikus adathordozó (CD)