Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

dr. Jani Péter

2011/2012. tanévtől

 

Beosztás: Ph.D hallgató

Fogadóóra helye: Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet 409. szoba

Fogadóóra ideje: megbeszélés szerint

Telefonszám: (36-62) 544-414

E-mail cím: jpeter@juris.u-szeged.hu 

JANI PÉTER (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

 

 

I. Publikációk:

 

1. A kisajátítás intézményének fejlődéstörténete Magyarországon 1945-ig. FORUM Publicationes Doctorandorum Juridicorum, II. évfolyam, Szeged, 2012, 83-102. pp.

 

2. Alaptörvényünk és a termőföld védelme. A Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola „Az állam és jog alapvető értékei a változó világban” című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Verebélyi Imre, Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2012, 292-301. pp.

 

3. The right of preemption and arable land – New rules, new methods? Review on Agriculture and Rural Development Scientific Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture, Volume 1. (1), 2012 (ISSN 2063-4803), 296-301. pp.

 

4. A földbirtok-politika alkotmányossága – A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog új szabályairól. Glossa Iuridica, III. évfolyam 2012/1. szám, 62-66. pp.

(http://www.glossaiuridica.hu/gi1201/civ/gi1201_civ_jani.pdf)

 

5. Az erdélyi magyar autonómia-törekvések a regionalizáció tükrében. De iurisprudentia et iure publico, II. évfolyam 2008/2. szám (http://www.dieip.hu), 29-38. pp.

 

6. Európai Unió: föderáció vs. konföderáció? Az integrációs folyamat, különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre. Poltika.hu, 2008/1. szám, 105-113. pp., (Salgó Lászlóval közösen)

 

II. Tudományos előadások:

 

1. XIII. RODOSZ Konferencia (Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége) Az előadás címe: Új szabályok a magyar földforgalomban. Pro és kontra. (Kolozsvár, 2012. november 9-11.)

 

2. Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti- és a szövetkezeti jogban (SZTE ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék). Előadás címe: A termőföld-szerzés hatósági engedélyezésének szabályozása de lege lata és de lege ferenda. (Szeged, 2012. június 22.)

 

3. Állam és Jog. Kodifikációs kihívások napjainkban. (MJÁT – SZTE ÁJDI), „Polgári jog reformok a XXI. században, különös tekintettel a Ptk. tervezetére” szekció. Előadás címe: A kisajátítás jogintézményének problematikája. (Szeged, 2012. május 30.)

 

4. „Sciences for Rural Areas” - XI. Wellmann International Scientific Conference (SZTE MGK). Section: Agricultural economics and Rural development. Előadás címe: The right of preemption and arable land – New rules, new methods? (Hódmezővásárhely, 2012. május 10.)

 

5. Az állam és jog alapvető értékei a változó világban (SZE ÁJDI), Kereskedelmi-, agrár-és munkajogi szekció. Előadás címe: Alaptörvényünk és a termőföld védelme (Győr, 2012. március 30.)

 

6.Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (KRE ÁJK), Civilisztika I. Tagozat. Előadás címe: A földbirtok-politika alkotmányossága – A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog új szabályairól (Budapest, 2011. november 19.)

 

7. XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrárjogi Tagozat. Előadás címe: A Közös Agrárpolitika jövője, avagy a KAP 2013 után (Pécs, 2011. április 18-20.)

 

8. Kárpát-medencei Fiatal Politológusok konferenciája. Előadás címe: Az erdélyi magyar autonómia-törekvések a regionalizáció tükrében (Szeged, 2007. november 30.-december 1.)

 

III. Konferenciákon való részvétel:

 

1. Az új alaptörvényről - az elfogadás előtt, Budapest, 2011. április 8. (Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és rendészeti bizottságának konferenciája)

2. III. Magyar Agrárakadémia, Nádudvar, 2010. március 5-6.

3. Meeting of the Mandate and Immunity Committees of the Visegrad Group Countries, Častá – Papiernička (Slovakia), 5 – 6 October 2009 (Expert, National Essembly, Republic of Hungary, Budapest)

IV. Pályázatok, díjak:

1. Universitá degli Studi di Milano – Bicocca (Erasmus-ösztöndíj): 2008/2009-es tanév

Olaszország, Milánó

2. Universitá per Stranieri di Siena (EILC-ösztöndíj): 2008. augusztus

Siena, Olaszország

3. SZTE ÁJTK I. Kari Tudományos Diákköri Konferencia, Egyéb jogtudományi szekció – I. helyezés. A dolgozat címe: A Közös Agrárpolitika jövője, avagy a KAP 2013 után, Szeged, 2010. október 20.

V. Tanulmányutak:

 

1. Brüsszel, Európai Parlament, 2011. október 3-5.

2. Strasbourg, Európai Parlament, 2010. szeptember 20-24.

 

VI. Egyéb:

 

1. XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrárjogi Tagozat – Az előadás címe: A Közös Agrárpolitika jövője, avagy a KAP 2013 után, Pécs, 2011. ápr. 18-20.

2. Variációk egy témára, avagy két város, két dimenzió egy Erasmus-ösztöndíjjal.

 In: Dialogus, 2009. szám, Szeged, 45-48. pp.

3. Erdély autonómiája, Közéleti Kávéház (Szeged), előadás, 2008. július 4.

 

Szeged, 2013. március 13.

 

 

dr. Jani Péter