Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Munkatársak, elérhetőségek

Dr. Teszár László

Jogtanácsos

Oktatott tantárgy: környezetvédelmi jog

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Személyi adatok:

 

Név: Dr. Teszár László

 

Születési hely, idő: Esztergom, 1963. VIII. 20.

 

Állampolgárság: magyar

 

Foglalkozás: jogász (jogtanácsos)

 

Családi állapot: nős, két gyermek

 

Nyelvismeret: magyar (anyanyelv

német (középfokú nyelvvizsga)

angol (középfokú nyelvvizsga)

 

 

Iskolai végzettség:

 

1977. Irinyi János Gimnázium, Nyergesújfalu

 

1981. József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudomány Kar

summa cum laude

 

1989. ELTE ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsga

 

2000. ELTE környezetvédelmi szakjogász

 

2005. ELTE PhD képzés abszolutórium,

 

 

Szakmai tevékenység:

 

1986-1992. Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság

munkakör: felügyeleti csoportvezető, igazgatási és jogi osztályvezető

tevékenység: polgári jog, munkajog, közigazgatási jog, vízjog

 

1993-2001 MOL Magyar Olaj-és Gázipari Rt

munkakör: jogtanácsos

tevékenység: gazdasági jog, környezetvédelmi jog, polgári jog, munkajog,

bánya-és gázkereskedelmi jog

 

2002- Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

munkakör: hatósági igazgatóhelyettes

tevékenység: közigazgatási jog, környezetvédelmi jog, vízjog, polgári jog

 

Oktatási tevékenység:

-Szegedi Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar meghívott előadó 2000-től.

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

 

1.Multinacionális vállalatok a világgazdaságban.

Tudományos diákköri dolgozatok

Szeged, 1983.

 

2. Libanon a közel-keleti események tükrében.

Tudományos diákköri dolgozatok

Szeged, 1985.

 

3. A polgári jogi szerződések általános szabályai.

Kőolaj-és Földgáz

Budapest,1994. különszám

 

4. A környezetvédelmi büntetőjog legújabb fejleményei.

Környezetvédelem

Budapest,1997/7-8.szám

 

5. Szülők és gyermekek jogi tanácsadója. (könyv)

Medicina Könyvkiadó

Budapest,1998.

 

6. Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog.

MOL Rt Szakmai-Tudományos Közlemények

Budapest,1998/1. szám

 

7. A környezetvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban.

Energiagazdálkodás

Budapest,2000/5. szám

 

8. Környezetvédelem és környezetvédelmi büntetőjog.

Ügyészek Lapja

Budapest, 2000/4. szám

 

9. Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység.

Jogtudományi Közlöny

Budapest, 2001/12. szám

 

10. Jogi és műszaki igazgatási ismeretek. (könyv)

Variant Media Kiadó Kft

Budapest, 2002.

 

11. Egységes környezethasználati engedélyezés.

Környezetvédelem

Budapest, 2003/1. szám

 

12. A szennyvízbírság mint objektív szankció.

Környezetvédelem

Budapest, 2003/5-6.szám

 

13. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása.

Magyar Jog

Budapest, 2003/11. szám

 

14. Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat és IPPC engedélyezés. (könyv)

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Budapest, 2007.

 

 

ELŐADÁSOK

 

 

I. Rendszeres előadások:

 

1. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Nemzetközi 

Jogi Tanszékének felkérésére meghívott előadóként az EU-szakjogászi

képzés keretében „Az Európai Unió környezetvédelmi joga” tantárgy

előadója.

2. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Agrárjogi és

Környezetvédelmi Jogi Tanszékének felkérésére meghívott előadóként a

környezetvédelmi jogi szakjogászi képzés keretében a „Magyar

környezetvédelmi jog” tantárgy és a  „A környezetvédelmi jog gyakorlata”

tantágy előadója.

 

II. Egyéb előadások:

 

1. A környezetvédelmi büntetőjog aktuális kérdései

Ipar és környezetvédelem országos konferencia

Siófok, 1997. április 22-24.

 

2.  Aktuális környezetvédelmi kérdések

Jegyzői konferencia

Szolnok, 2003. december 13.

 

3.  Egy szervezet regionális szintű tapasztalatai

Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Kollégium

Szolnok, 2004. május 6.

 

4. A jogalkalmazás lehetőségei és a hulladékhasznosítás

Országos hulladékhasznosítási konferencia

Budapest, 2004. május 19-20.

 

5. Hulladékgazdálkodási helyzetkép a Közép-Tisza-vidéken

Hulladékgazdálkodási konferencia

Budapest, 2004. október 4.

 

6.   A környezetvédelem időszerű kérdései a korszerű

hulladékgazdálkodástól a zöldadókig

Joint Venture Szövetség konferenciája

Budapest, 2005. május 11.

 

  7. Időszerű környezet-és természetvédelmi kérdések (A Vásárhelyi-terv

Továbbfejlesztése, és a Natura 2000 program)

Pázmány Péter Tudományegyetem, 2008. április 

8. A környezetvédelmi bírságok szabályozási rendszere

  Környezeti menedzsment és környezetvédelmi konferencia

  Balatonkenese, 2008. május 14-16.

 

9. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) engedélyezési eljárásának

gyakorlati tapasztalatai

Hollandia, 2008. június 17.

 

10.  Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC és Natura 2000 eljárások

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Szolnok, 2008. június 26.

 

11.  A környezetvédelmi bírságok szabályozási rendszere

Legfőbb Ügyészség

Balatonlelle, 2008. október 9.