Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

Kutatásaink

Európa-jog:

Európai versenyjog, az európai versenyjog büntető jogiasodása

Személyek szabad áramlása az Európai Unióban, az Európai Unió közép-kelet európai bővítése, a munkavállalás szabadságának átmeneti korlátozása

 

Közjog:

Szuverenitás és demokrácia, alkotmányozás, alkotmányfejlődés, összehasonlító parlamenti jog, közigazgatási bíráskodás, jogállamiság garanciái, nemzeti alkotmányjog és európai integráció, frankofón országok politikai és jogi berendezkedése

Szuverenitás és integráció, nemzeti érdekek képviselete az Európai Unióban, nemzeti alkotmányok és európai integráció, alkotmányosság és európai integráció

A közszolgáltatások joga, a víz mint közszolgáltatás szabályozásának egyes kérdései, a vízhez való jog mint harmadik generációs alapjog, a vízszolgáltatás alkotmányos kérdései

Kisebbségi jogok, kisebbségek védelme, nyelvi jogok

 

Politológia:

Nemzetközi viszonyok, Raymond Aron totalitarizmus elmélete

Média és politikatudomány, média és politika, EU audiovizuális politikája

 

Az Intézet ezekben a témákban rendszeresen rendez konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, ld. Események.