Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék pályázat eredményei, kutatási együttműködései  --  Nemzetközi

Kutatási együttműködések

2010. február 15.

Nemzetközi kapcsolatok

 

Kutatási együttműködések

 

1./ Consensus Programme: (1998-1999) A kutatás témája: Változások és Választások a Szociális Védelemben (Change and Choice in Social Protection, The experience of Central and Eastern Europe, European Commission, Phare Consensus Programme. A kutatás támogatója: Európai Közösség Phare Consensus Program.

 

2./ Open Society Institute and Soros Foundation Network (2000-2001). A kutatás témája: Alternatív vitamegoldási rendszerek alkalmazhatósága a munkaügyi konfliktusokban.

 

3./ Európai Bizottság MISSEEC program. Téma: A MISSEEC program (Mutual Information System on Social Protection of East European Countries) A MISSEEC az EU csatlakozásra váró tagállamainak szociális biztonsági rendszereiről készített tematikus táblázatokban összefoglalt információs adatbázis. A program fő koordinátora Prof. Danny Pieters (European Institute of Social Security, Leuven-i Egyetem, Belgium) volt.

 

4./ SPECIAL project (2001-2004). A kutatás témája: „Social Protection in Europe. Convergence? Integration, Accession and the Free Movement of Labour” „improving the socio-economic knowledge base”, EU Fifth Framework research. A kutatásban résztvevők: Minden EU-s tagállam és csatlakozó államok.

 

5./ EU Bizottság és Universita degli Studi di Firenze (Grant Agreement VS/2003/0219) Program (2005)

 

The evolving structure of collective bargaining; A comparative analysis based on national reports in the countries of the European Union (elektronikus publikáció az Európai Bizottság honlapján)

 

6./ Adapt Servizi University degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facolta di Economia (2004-napjainkig)

 

Employment service models and active labour employment policies in Hungary

 

7./ EC-DG EMPL. és Gent University TRESS project (2005-2007; 2008-): A kutatás témája: Organising training and setting up networks on the European Co-ordination of social security schemes. Ez egy monitoring project, amely feladata, hogy a 27 jelenlegi EU-s tagállam és az EGT államokban vizsgálja a 1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK rendelet végrehajtását és felkészítse az egyes tagállamok szakembereit az új kihívásokra. A kutatásban résztvevők: minden EU-s tagállam és csatlakozó államok.