Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Doktori Iskolában oktatott tárgyak
Doktori Iskolában oktatott tárgyak

A szerződési rendszer kialakulása - Prof. Dr. Jakab Éva

A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára - Prof. Dr. Molnár Imre

Felelősségi rendszerek a jogban I. (A római magánjog felelőssi rendje) - Prof. Dr. Molnár Imre

A római büntetőjog - Prof. Dr. Molnár Imre

Szerződéstani tanulmányok: összehasonlító elemzés a római jogi szabályokban gyökerező szerződéstani konstrukciók továbbéléséről - Prof. Dr. Jakab Éva

Civilisztikai hagyomány és európai fejlődés. Bankok és bankkal kapcsolatos jogügyletek az ókortól napjainkig. - Prof. Dr. Jakab Éva - Prof. Dr. Molnár Imre