Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Oktatott tárgyak  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák
Évfolyam- és szakdolgozati témák
Évfolyam- és szakdolgozati témák
 

A római jog szerződéses felelősségi rendje

Veszélyviselés a konszenzuális szerződéseknél

Veszélyviselés az adásvételnél

A hitelezett vétel formái

Az eladói kellékszavatosság

Jogszavatosság az adásvételnél

A tulajdonvédelmi perek

Locatio conductio; a bérleti szerződés három típusa

Hitelügyletek Rómában

A letét különös nemei

A bankok működése és gazdasági funkciója az ókorban

A pompeji viaszostáblák

A társasági szerződés elmélete és gyakorlata a római jogban

Adásvételi szerződések rabszolgákról

A kölcsönszerződés és a tengeri kölcsön, mint a biztosítási jogviszony előképe

Biztosítási jellegű jogviszonyok az ókorban

A fuvarozási szerződés a római jogban

A birtokperről

Státuszperek

A deliktuális felelősség kialakulása és fejlődése Rómában

A büntetőjog alapjai

Kereskedelemmel kapcsolatos jogintézmények a római jogban

A nemzetközi jog ókori gyökerei

A nők helyzete Rómában

A másért való felelősség formái a római jogban

Család, házasság és válás Rómában

A magzatelhajtás családjogi és büntetőjogi vonatkozásai az ókorban

A szerződésen kívüli felelősség Rómában és hatályos jogunkban (jogösszehasonlító elemzés)

Az eladói kellékszavatosság szabályozása a római jogtól az EU irányelvekig