Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Furák Ilona

2010. október 22.

A betegjogok hazai megfogalmazása és nemzetközi jogi előzményei
A betegjogok érvényesítésének intézményei
Az otthoni szakápolás helye az egészségügyi ellátásban és kapcsolata az alap és szakellátással
Az egészségügyi reformok visszamenőleges értékelése és hatása napjainkban
A speciális járóbeteg szakellátás struktúrája és feladatai
A hazai fekvőbeteg szakellátás felépítése és nemzetközi összehasonlítása
Az EU- csatlakozás hatása a hazai egészségügyi ellátás működésére, minőségére
Az egészségügyi finanszírozás elvei és jogszabályi háttere
Az alapellátás feladatai és jogszabályi háttere
A Praxisjog értelmezése és kapcsolata egyéb jogszabályokkal
Az egynapos sebészet és finanszírozása
A gyógyszerellátás társadalombiztosítási finanszírozása
A gyógyszertárak alapításának és működésének jogszabályi háttere
A védőnők feladatai az egészségügyi ellátásban
Az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozásának forrásai
Az egészségügyi ellátórendszerek működését meghatározó szakmai minimum feltételek jelentősége
Az egészségügyi ellátórendszerek nemzetközi összehasonlítása
Az egészségügyi privatizáció hazai gyakorlata
A társadalombiztosítás története és jelene
Az öngondoskodás lehetőségei és társadalmi elismerése
Az iskola-egészségügy feladatai és a tevékenység jogi szabályozása
Az Egészségpénztárak feladata és jelentősége Magyarországon
Az egészségügyi rehabilitáció hazai gyakorlata
Az ápolás jelentősége és színterei
A szociális és az egészségügyi ellátás határterületei és kapcsolata
Az egészség megőrzésének lehetőségei és prevenció finanszírozása
Az ORSZI szakértői feladatai és ennek jogszabályi háttere
Az egészségügyi ellátás személyi feltételei
Az orvosi felelősség kérdései és jogszabályi háttere
Az önrész jelenléte és mértéke az egészségügyi finanszírozásban