Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Farkas Zsuzsanna

2010. október 22.

Az 1997-es nyugdíjreform bemutatása, ideértve a nyugdíjreform okait
A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztár elemeinek kialakulása és fejlődése
A magánnyugdíjrendszer szabályozásának kérdései
A magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár meghatározott ismérvek alapján történő összevetése (pl. tagsági jogviszony létrejötte, tagdíj mértéke stb. )
A magánnyugdíjrendszer fejlődési folyamatának bemutatása
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer és magánnyugdíjrendszer összehasonlítása
A magánnyugdíjrendszer működésével összefüggésben felmerülő problémák