Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Szekszárdi Zsuzsanna

2012. november 23.

Választható szakdolgozati témák 2012. (Dr. Szekszárdi Zsuzsanna ny. jogtanácsos)

 

1. Egyenlő bánásmód elve és esélyegyenlőség az alkotmánybírósági döntések tükrében. Az Alkotmánybíróság szerepe az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában.

 

2. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában - kiemelt figyelemmel az Ebktv. főbb módosításaira. Itt érdemes bemutatni és elemezni a nagyobb módosítások (pl. 2007.évi) előtti és a módosítás utáni jogeseteket.

 

3. Az Ebktv. rövid bemutatása után kiemelt, a törvény valamely rendelkezésének részletes ismertetése. Például:

- az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének egyik konkrét, nevesített változatának elméleti és gyakorlati bemutatása (a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, az ezekre adott utasítás)

- az Ebktv. jogosulti és kötelezetti hatályának szabályozását és gyakorlata

- az Ebktv. szerinti általános kimentési szabályok elméletét és gyakorlatát

- eljárási szabályok az Ebktv. megsértése esetén; a törvényben előírt sajátos bizonyítási szabályok és az Egyenlő Bánásmód Hatóságról szóló 362/2004. (XII.26.) Korm. rendelet tükrében.

 

4. "Védett tulajdonságok" az Alkotmány (Alaptörvény) és az Ebktv. szerint, illetve a gyakorlatban (a bíróságok, az Alkotmánybíróság illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában).

 

Szabadon választott téma a hallgatóval történt egyéni konzultáció alapján.