Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Szakmai önéletrajzok

Dr. Papp László szakmai önéletrajza

 


Személyi adatok


 


Vezetéknév(ek)/Utónév(ek)


Dr. Papp László


Cím(ek)


6722 Szeged, Rákóczi tér 1. III. emelet 305. szoba


Telefonszám(ok)


(62) 544-412


 


 


E-mail(ek)


lpapp@juris.u-szeged.hu


Állampolgárság


magyar


Születési dátum


Gyula, 1984


 


 


Szakmai tapasztalat


 


Időtartam

Foglalkozás/beosztás

A munkáltató neve és címe

 

Oktatott tárgyak

 

 

Időtartam


2012. szeptember 1-jétől

megbízott óraadó

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Magyar alkotmánytörténet, Magyar alkotmánytörténet gyakorlat

 

 

2011. szeptember 1-jétől


Foglalkozás / beosztás


egyetemi tanársegéd


A munkáltató neve és címe


Debreceni Egyetem állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék 4028 Debrecen, Kassai út 26.


Oktatott tárgyak


Magyar alkotmány- és jogtörténet, Jogtörténet gyakorlat, Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet, Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet gyakorlat, Jogtörténeti Repetitórium, Alkotmánytörténeti Repetitórium


 


 


Tanulmányok


 


Időtartam


2008-2011


Végzettség/képesítés


abszolutórium


Oktatást/képzést nyújtó intézmény

neve és típusa


Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Időtartam


2003-2008


Végzettség/képesítés


jogász (summa cum laude)


Oktatást/képzést nyújtó intézmény

neve

és típusa

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar


Időtartam


1998-2002


Végzettség/képesítés


Érettségi


Oktatást/képzést nyújtó intézmény

neve és típusa


Péter András Gimnázium, Szeghalom


 


 


Számítógép-felhasználói készségek és

kompetenciák

Word, Excel, Power Point, Internet felhasználói szintű ismerete


 


 


Egyéb készségek és kompetenciák


Angol, középfokú, C típusú állami nyelvvizsga

 


Kiegészítő információk


PhD kutatási téma: A magyar iparjogvédelmi jogintézmények fejlődéstörténete: a jogalkotás és a jogalkalmazás dilemmái a középkori privilégiumlevelektől az európai szabadalomig. Konzulens: Dr. Balogh Judit, egyetemi docens

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Köztársasági Ösztöndíja 2006/2007, 2007/2008

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Domokos Lajos díja 2008

7 féléven keresztül a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora

Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának részese 2005-től, DETEP konferenciákon rendszeresen előadás tartása

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 2005. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján a Jogtörténeti szekcióban I. helyezés (Az emberi élet és testi épség elleni bűncselekmények a Debreceni Ítélőtáblán 1920 – 25 között)

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 2006. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján a Jogtörténeti szekcióban I. helyezés (A Btk. XVIII. és XX. fejezetének alkalmazása a Debreceni Ítélőtáblán 1920-1925 között)

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 2007. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján a Jogtörténeti szekcióban kiváló opponens

XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójának Alkotmányjogi tagozatában opponens

XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójának Jogtörténeti és Római jogi tagozatában II. helyezés

III. Miskolci Vándorkupa (Európa-jogi perbeszédverseny) 2007 országos I. hely

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának tagja

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Juttatási Bizottságának tagja, elnöke 2007-től

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottságának tagja


 

 

Tudományos előadások:

 

 • Új büntetőjogi irányzatok századfordulón: a kriminálantropológia kezdetei Magyarországon. Magyar Kriminológiai Társaság 2008. június 19-i, az I. Büntetőnovella 80 éves jubileuma tiszteletére rendezett konferenciáján.
 • Szabadalmi jogalkotás a XIX. században az első szabadalmi törvény megszületéséig. Jogász Doktoranduszok Országos Találkozója. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar.
 • Szabadalmi jogunk alapelvei a XX. század fordulóján, különös tekintettel az első szabadalmi törvény reformjára. 7. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Jogtudományi Szekció, 2009. március 23-25.
  • 4. Jogi Felsőoktatás Aktuális Problémái. (társszerzőként dr. Barta Attillával) Pécsi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2009. március 23.
  • 5. A szabadalmi ügyvivő jogállásának áttekintése. Jogállamiság elmúlt 20 éve, Magánjogi Szekció. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2009. május 8.
  • 6. Az újdonság megítélése a szabadalmi jogalkotásban és jogalkalmazásban a XX. Század fordulóján. VI. Doktoranduszi Konferencia, Jogtörténeti és Római Jogi Tagozat, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2009. május 29.
  • 7. Bírói felelősség a XX. század első harmadában, különös tekintettel a szabadalmi bírák jogállására. IV. Szegedi Jogtörténész Napok, Szeged, 2009. november 12-13.
  • 8. A találmány fogalmának értelmezési kerete a XX. század első harmadában. VII. Doktoranduszi Konferencia, Jogtörténeti Tagozat, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2010. május 21.
  • 9. Osztrák törekvések a hazai szabadalom ügy terén és egy elfelejtett törvényjavaslat. VIII. Doktoranduszi Konferencia, Jogtörténeti Tagozat, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2011. június. 3.
  • 10. Az önkormányzatiság a magyar állam elmúlt évszázadaiban. Hajdúsági Közigazgatási Nap „Az önkormányzati rendszer és a közigazgatási rendszer fejlesztési elképzeléseiről” Hajdúböszörmény, 2011. június 17.
  • 11. Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban V. Szegedi Jogtörténész Konferencia, Szeged, 2011. november 24.
  • 12. Iparjogvédelmi jogviták elbírálásának intézményi keretei, különös tekintettel a dualizmus és Horthy-korszak megoldásaira. Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive Szeged, 2012. május 17-19.

 

Debrecen, 2012. szeptember 1.

 

Dr. Papp László

egyetemi tanársegéd