Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Szakmai önéletrajzok

Dr. Varga Norbert szakmai önéletrajza

Dr. Varga Norbert

Szakmai önéletrajz

 

Személyes adatok:

Születési hely: Csongrád

Születési idő: 1978. július 25.

 

Tanulmányok, képzettségek:

2006-2007 Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Multidiszciplináris Doktori Iskola, egyéni felkészülő, kutatási téma: a köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872).

2004 Indiana University, Maurer School of Law, a Debreceni Egyetem és az Indiana Egyetem közös csereprogramja. (öt hónapos állam- és jogtudományi doktori részképzés).

2003-2006 Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, történész, szakdolgozat: A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban, témavezető: Dr. habil. Miru György, egyetemi docens. Specializációk:

Informatika és történelemtudomány

Európa-tanulmányok

2003 University of Amsterdam, Amsterdam Law School, Marie Curie Ösztöndíj, (három hónapos állam- és jogtudományi doktori részképzés).

2001-2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Doktori Iskola, nappali tagozatos doktorandusz, kutatási téma: a 19. századi állampolgársági jog, témavezetők: Prof. Dr. Stipta István és Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária.

2000-2001 Debreceni Egyetem, Hatvani István Szakkollégium, tutorok: Prof. Dr. Ruszoly József és Prof. Dr. Szabó Béla.

1997-2001 Debreceni Egyetem, Jog- és Államtudományi Intézet, jogász, szakdolgozat: Debrecen közigazgatásának története 1870-től 1886-ig, témavezető: Prof. Dr. Stipta István.

1996-1997 Károli Gáspár Református Egyetem és a József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, közös tagozat.

 

Tudományos fokozatok:

2009. PhD Tudományág: állam- és jogtudomány

A nyilvános vita időpontja: 2009. július 6. Opponensek: Prof. Dr. Kajtár István és Prof. Dr. Mezey Barna, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. A disszertáció címe: A 19. századi magyar állampolgársági jog. (Az első állampolgársági törvény [1879:L. tc.] előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1089.), minősítése: summa cum laude, konzulensek: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária és Prof. Dr. Stipta István.

2008. PhD Tudományág: történelem

A nyilvános vita időpontja: 2008. február 6. Opponensek: Prof. Dr. Kajtár István és Dr. Habil. Csapó Csaba, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Multidiszciplináris Doktori Iskola. A disszertáció címe: A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872), minősítés: summa cum laude, konzulens: Dr. habil. Miru György egyetemi docens.

 

 Munkahelyek, beosztások:

2011- Egyetemi docens: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék

2008-2011 Egyetemi adjunktus: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék

2006-2008 Egyetemi tanársegéd: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék

2006 Megbízott előadó: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék

2006-2012 Megbízott előadó: Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék

2004-2006 Egyetemi tanársegéd: Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék

2001-2004 Doktorandusz: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék

 

Nyelvismeret:

Angol: középfokú C-típusú, állami nyelvvizsga

Jogi és gazdasági szaknyelvi képzés (InterMundia Magyarország Bt. Távoktatásos Programok Iroda)

Latin: középfokú (PhD.) szakmai nyelvvizsga (Miskolci Egyetem)

Német: alapfokú nyelvhasználat

 

Oktatás:

Külföldön, vendégprofesszori meghívás:

2013 Citizenship in Europe or European Citizenship? Development of Concept of Citizenship. public seminar, University of Cambridge, Faculty of Law, Center for European Legal Studies

2012 Citizenship Law in the 19th Century/Das Staatsangehörigkeitsrecht im 19. Jahrhundert, seminar, Universität Heidelberg, Juristische Fakultät, Gast-Professor im Rahmen des DAAD-Heidelberg- Forschungsprogramms

2012 International treaties and citizenship law in the 19th century, public seminar, University of Hong Kong, Faculty of Law.

Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék:

2010-2011 Hungarian Legal History (Vietnámi Képzési Program)

2006- Magyar alkotmánytörténet

Magyar jogtörténet

Alapjogok története

Szakigazgatás-történet a polgári korban

Konzultáció magyar alkotmány- és jogtörténetből

Oktatóként konzulense voltam/vagyok néhány jogtörténeti tárgyú TDK-, OTDK-, évfolyam-, szak- és kutatószemináriumi dolgozatnak.

Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék:

2001-2006 Magyar alkotmány- és jogtörténet

Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet

Egyetemes állam- és jogtörténet

Modernkori összehasonlító alkotmánytörténet

Amerikai alkotmányjog

Bevezetés a jogtörténet forrásaiba

Fejezetek Debrecen közigazgatás-történetéből

Fejezetek a nyugat-európai alkotmány-és jogtörténet köréből

Jogtörténeti repetitórium

 

Doktori (PhD) képzésben és eljárásban való részvétel:

Oktatás:

2012 Publikációs módszertan

2011 Előadási technikák

2011- Az állampolgárság jogtörténeti fejlődése

Doktori eljárás:

Titkár:

2010 dr. Csatlós Erzsébet: Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete. (SZTE ÁJTK, 2011. október 24.)

2012 dr. Farkas Csamangó Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai (2012. június )

2014 dr. Andrea Fejős: European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit (SZTE-ÁJTK, 2014.)

Bizottsági tag:

2012 dr. Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban. (ME-ÁJK, 2012. június 13.)

Szigorlati bizottsági tag:

2012 dr. Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban. (ME-ÁJK, 2012. június 06.)

Opponens:

2013 dr. Lehotay Veronika: Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre (ME-ÁJK, 2013.)

PhD Hallgató: dr. Legeza Dénes, konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária,

társkonzulens: Dr. Varga Norbert

 

Tudományos Diákköri feladatok:

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Ludmány Lajos: A Svéd-Norvég Királyság közjogi helyzete 1814 és 1905 között. (III. helyezés), konzulens

Papp László: Az 1878. évi btk. XVIII. és XX. fejezetének alkalmazása a debreceni ítélőtáblán 1920-1925 között. (II. helyezés), konzulens

Auer Ádám: A képviselők mentelmi jogának szabályozása és gyakorlata (1865-75). (I. helyezés), konzulens

Kereki Ádám: A bírói függetlenség alaptörvényének országgyűlési vitája. konzulens

Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK)

2010 Kereki Ádám: A bírói függetlenség alaptörvényének országgyűlési vitája, konzulens

2011 Pétervári Máté: A csődjog története

 

Kutatási terület: alkotmány- és jogtörténet:

Az állampolgársági jog a 19. században

Amerikai Egyesült Államok és Anglia alkotmánytörténete

A képviselői összeférhetetlenség a 19. században

A jogi oktatás története

Közigazgatás-történet a dualizmusban

Polgári perrendtartás

 

Kitüntetések, díjak:

2007 MTA Szegedi Területi Bizottsága és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány Kuratóriuma, Filozófiai és Történelemtudományi Szakbizottsághoz (történelemtudományban) benyújtott pályamunkával (A köztörvényhatósági törvény /1870:XLII. tc./ bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban /1870-1872/), II. helyezés.

2001 Domokos Lajos Díj

2000 Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, helyi tudományos diákköri konferencia jogtörténeti szekció, a dolgozat címe: Debrecen közigazgatási intézménytörténete (1870-1886). I. helyezés. A diákköri dolgozatommal részt vettem a Budapesten (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar) megrendezett XXV. OTDK-án.

1999 XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a dolgozat címe: A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Szeged és Debrecen szabad királyi városokban (1870-1872), a Magyar Ügyvédi Kamara különdíja.

 

Betöltött tisztségek, közéleti tevékenység:

2014 Law and History mini conference, szervező, Athén (ATHENIER)

2013- SZTE-ÁJTK Külügyi Bizottságának tagja

2013 Részvétel a „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 számú pályázatban, és a „Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában” című TÁMOP-4.2.2-A-11/1/KONV-2012-0060 számú projekt szellemi alkotások alprogramjában, mint kutató

2013- Social Sciences és a Historical Research nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2013 XXXI. OTDK , jogtörténeti tagozat, zsűri tag, Szeged, 2013. március 25-27.

2012- Glossae (European journal of Legal History, Spain) a Nemzetközi tanácsadó testület tagja

2012 Történeti workshop középiskolások számára, SZTE-ÁJTK, 2012. szeptember 27. szervező

2012- Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa/ Cracow Studies on History of State and Law, lektor

2012 X. KutDiák Országos Esszéíró Pályázat, zsűritag

2011-2013 SZTE ÁJTK Pályázati Bizottság elnöke, kari pályázati referens

2011 Új Alaptörvényünk és a jogélet reformja című konferencia szervezője, SZTE-ÁJTK Doktori Iskola, SZAB, Szeged, 2011. november 26.

2011- Scottish Legal History Group tagja

2011- European Society for Comparative Legal History (ESCLH) tagja

2011- The European Society for History of Law (ESHL) tagja

2010- Nineteenth Century Studies Association (NCSA), tagja

2010- SZTE ÁJTK Tudományos Diákköri Tanácsának tagja

2010 Jog és Irodalom (Recht und Literatur – Droit et Litterature) Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, szervező, 2010. november 4-5.

2010 SZTE ÁJTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia, Jogtörténeti és Római Jogi alszekció zsűrijének tagja, 2010. október 20.

2010- Kutató Diákok Mozgalma, mentor

2010- Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete, tag

2010 VII. Debreceni Doktorandusz Konferencia, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti szekció, szekcióelnökségi tag, 2010. május 21.

2010- Hungarian Studies Association (HSA) tagja

2010- SZTE ÁJTK Doktori Iskola Tanácsának tagja

2009- Association of Young Legal Historians (AYLH) tagja

2009- MTA köztestületi tag, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományok Bizottság

2008- MTA köztestületi tag, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Történettudományi Bizottság

2005-2006 Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) tutora, hallgató: dr. Papp László (jelenleg: DE-ÁJK, Jogtörténeti Tanszék, tanársegéd)

2001-2008 Doktoranduszok Országos Szövetségének tagja

1999-2001 Demonstrátor, Debreceni Egyetem (2001-től), Jog- és Államtudomány Intézet, Jogtörténeti Tanszék

1999 ELSA Magyarország Felügyelő Bizottságának elnöke

1999 Az Európai Jogakadémia tagja

1998-2001 Európai Joghallgatók Szövetségének (ELSA) tagja

1998-1999 Demonstrátor, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Jog- és Államtudományi Intézet, Jogtörténeti és Jogbölcseleti Tanszék

 

Külföldi tanulmányutak, hazai ösztöndíjak:

2013 University of Cambridge, Faculty of Law, Center for European Legal Studies. (igazgató: Prof. Katherine Barnard), Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, kutatási téma: The influence of the English codification and jurisprudence to the development of Hungarian constitutional system with special attention to the comparative analysis of the citizenship law in the first half of the 20th century. Szakmai tanácsadó: Prof. Dr. John Bell, (hat hónap, 2013. július 1. – december 31.)

2013 Harvard University, School of Law, Cambridge, USA, támogatta: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 (Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával), (1 hét)

2012 Universität Heidelberg, Juristische Fakultät, DAAD-Heidelberg- Forschungsprogramms, kutatási terv: Legal Transfer – Staatsangehörigkeit in Theorie und Praxis seit dem 19 Jh. in Deutschland und Ungarn (három hónap, 2012. október 1 – december 31.) konzulens: Prof. Dr. Ute Mager, Prof. Dr. Wolfgang Kahl. Ez idő alatt további kutatásokat folytattam Prof. Dr. Ute Mager ajánlása alapján a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg) kutatóintézetben.

2012 University of Hong Kong, Faculty of Law, Center for Comparative and Public Law, intézetigazgató: Prof. Dr. Simon N. M. Young, (két hét, 2012. augusztus 27 – szeptember 09.)

2010 Oxford University, Faculty of Law, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Konzulens: Prof. Stefan Vogenauer, Kutatási téma: Az állampolgársági jog a 19. században, különös tekintettek az angol és magyar állampolgársági jog összehasonlító vizsgálata. (3 hónap, 2010. július 01- szeptember 30.)

2010 Pólay Elemér Alapítvány kutatási támogatása. Kutatási téma: A 19. századi magyar állampolgársági jog

2009 Pólay Elemér Alapítvány kutatási támogatása. Kutatási téma: A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872.)

2006 Indiana University, Maurer School of Law, Bloomington, USA, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, konzulens: Prof. Michael Grossberg. Kutatási téma: A 19. századi állampolgársági jog, különös tekintettel a magyar és az amerikai állampolgársági jog összehasonlító vizsgálatára. (két hónap, július 1-augusztus 31.)

2006 Harvard University, School of Law, Cambridge, USA, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Kutatási téma: A 19. századi állampolgársági jog, különös tekintettel a magyar és az amerikai állampolgársági jog összehasonlító vizsgálatára. (egy hónap, szeptember 1-31.)

2004 Indiana University, Maurer School of Law, Bloomington, USA, konzulens: Prof. Michael Grossberg. Kutatási téma: Az amerikai állampolgársági jog. A Debreceni Egyetem és az Indiana University közös csereprogramja. (öt hónap, február 2-június 30.)

2003 University of Amsterdam, Amsterdam Law School, Marie Curie Ösztöndíj, konzulensek: Prof. E.J.H. Schrage. Kutatási téma: Az európai állampolgársági jog. (három hónap, február 15-május 15.)

2002 Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Németország, Frankfurt am Main, DAAD program címe: Juristischer Wissenstransfer zwischen Deutschland und Ungarn. Programvezetők: Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Stolleis és Prof. Dr. Szabó Béla. Kutatási téma: Az állampolgárság fogalmának kialakulása. (egy hét)

2002 Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Németország, Frankfurt am Main, DAAD program címe: Juristischer Wissenstransfer zwischen Deutschland und Ungarn. Programvezetők: Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Stolleis és Prof. Dr. Szabó Béla. Kutatási téma: Az állampolgárság fogalmának kialakulása. (egy hónap, szeptember 1-30.)

2001-2002 Köztársasági Ösztöndíj

1999 Rijks Universiteit, Hollandia, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, AEGEE nyári egyetem, program címe: Nemzetközi és emberi jogok. (július 11-25.)

 

Szeged, 2014. március 18.

Dr. Varga Norbert

egyetemi docens