Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Tehetséggondozás  --  Kutatócsoportok  --  Zöld-Munka-Csoport  --  Szakmai tanulmányutak

Szarvasi biogáz üzem látogatás

2014 júniusában megvalósításra került egy tanulmányi kirándulás a szarvasi biogáz üzembe, amely sok szempontból egyedinek mondható a Magyarországon működő környezettudatos, környezetvédelmi tevékenységet folytató vállalatok között.

A tanulmányúton részt vett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tudományos Diákkör keretében működő Zöld-Munka-Csoport, amelynek 2010 óta kutatási területe a környezettudatos gazdálkodás, a „zöld foglalkoztatás”.

A kirándulás során személyesen ismertük meg az üzem működését, részletes tevékenységét. Az üzem működése sok szempontból hozzájárul a szarvasi közösség gyarapításához, emellett kiemelkedő a tevékenysége környezetvédelmi szempontból is. A biogáz üzem amúgy nem hasznosított, sok esetben veszélyes hulladékokat, más üzemek melléktermékeit hasznosítja működése során, miközben tiszta, „zöld” energiát állít elő. A régióban működő húsfeldolgozó-, és tejüzemek melléktermékeinek, hulladékainak szakszerű elhelyezése és tárolása nagy kihívást jelentene a területen, így ezek újrahasznosítása költségtakarékos és biztonságos. Mindemellett az üzemben előállított villamos energia is felhasználásra kerül.

 

Szeged, 2014. június 18.


591212
Pályázati azonosító: NTP-TDK-13

Projekt címe: Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása
logo1logo2


logo3logo4