Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Képzési program

A Doktori Iskola programjai

A Doktori Iskola programjai és vezetői

SZTE-ÁJK Doktori Iskola
programjai és vezetői

 

Agrárjog, munkajog és társtudományai


Prof. Dr. Hajdú József


Alkotmány és jogtörténet


Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária


Alkotmány és közigazgatási jog, pénzügyi jog


Prof. Dr. Tócsányi László


Bűnügyi tudományok


Prof. Dr. Nagy Ferenc


Civilisztika I


Prof. Dr. Szabó Imre


Jogbölcselet, jogszociológia


Prof. Dr. Pokol Béla


Nemzetközi jog, Európa-jog, nemzetközi magánjog


Prof. Dr. Blutman László


Összehasonlító Jogtan


Prof. Dr. Badó Attila


Politológia


Prof. Dr. Paczolay Péter


Római jog


Prof. Dr. Jakab Éva


Statisztika, demográfia, jogi informatika


Prof. Dr. Katona Tamás