Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Képzési program

Felvétel

A felvételi eljárás menete lépésről - lépésre

 1. A SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába az vehető fel, aki

- vagy mesterképzésben szerzett fokozattal rendelkezik,
- vagy osztatlan képzésben szerzett fokozattal rendelkezik,
- vagy egyetemi diplomával, és legalább egy középfokú, „C” típusú államilag
elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

 1. Ellenőrizze, hogy az alapfeltételeknek megfelel-e, (Ön jelentkezését akkor is benyújthatja, ha mesterképzésben vagy osztatlan képzésben az utolsó évfolyamon tanul).
 1. Tájékozódjon a doktori képzésről, a képzési tervről, a felvételi követelményekről! Döntse el, milyen területtel kíván foglalkozni, és azt, hogy állami ösztöndíjas vagy költégtérítéses finanszírozási formára jelentkezik!
 1. Figyelje a SZTE Doktori Intézet honlapján, illetve az országos doktori felvételi tájékoztatóban megjelentetett pályázati kiírást és a jelentkezési határidőt! (A kiírás évente, április hónapban jelenik meg).
 1. Töltse le a Doktori Intézet honlapjáról a jelentkezési formanyomtatványt, és az abban foglaltaknak megfelelően a pályázatát, az előírt mellékletekkel együtt, határidőben nyújtsa be!
 1. Megkapja az értesítést a felvételi elbeszélgetésre, (az értesítéssel kapja meg a felvételi eljárási díj megfizetésére szolgáló csekket is).
 1. Tanulmányozza a felvételi során alkalmazott értékelést, illetve pontozási módszert (l. Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzathoz fűzött kari kiegészítő szabályzat 2. pontját).
 1. Vegyen részt a felvételi elbeszélgetésen a kijelölt helyen és időpontban! (A felvételi vizsga célja a jelentkezők szakmai ismereteinek és szakmai intelligenciájának felmérése, valamint tájékozódás jövendő doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseikről, eddigi tudományos jellegű tevékenységükről, nyelvismeretükről.)
 1. A felvételi bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, és javasolja vagy nem javasolja a felvételüket. Az alkalmazott értékelést illetve pontozási módszert a SZTE Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának kari kiegészítése tartalmazza.
 1. A Doktori Iskola Tanácsa az elért pontszámok alapján rangsorolja a jelentkezőket, a (Tudományterületi) Doktori Tanács dönt a felvételről, az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyásával.
 1. Megkapja az értesítést pályázatának eredményéről.