Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, adjunktus

Varadi_Szilvia_Foto

Tel.: (62) 544-215

E-mail: varadiszilvia@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint 24. szoba

Oktatott tárgyak


Szakmai önéletrajz

 

Publikációs listaVégzettség, tudományos fokozatok:

 

PhD fokozat (2013) SZTE-ÁJTK, summa cum laude minősítéssel. Disszertáció címe: Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai. Témavezetők: Prof. Dr. Bodnár László és Prof. Dr. Blutman László

 

Jogi szakvizsga (2011) jeles minősítéssel

 

Doktori képzés (2005-2008) SZTE-ÁJTK Doktori Iskola, Nemzetközi jog, Európa-jog, Nemzetközi Magánjog Program

 

Jogász szak, nappali tagozat (2000-2005) SZTE-ÁJTK

 

Egyéb képzések, tudományos tevékenység:

 

Kutatóút – Tilburgi Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Tilburg, Hollandia (2011. július)

 

Kutatói ösztöndíj – Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ÖAD, Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Europarecht és Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Linz, Ausztria (2007)

 

Nemzetközi e-learning kurzus a Spanyol Bíróképző Akadémia szervezésében – A bel-és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban témakörében (2007)

 

Warsaw East European Conference. 4th Annual Session, „How far is the East for the European Union?” Varsó, Lengyelország (2007)

 

Fourth Pan-European Conference on EU politics, University of Latvia, Riga – „The enlargement policy of the European Union now and in the future” Riga, Lettország (2008)

 

ERASMUS koordinátor SZTE ÁJTK– Johannes Kepler Universität Linz, Ausztria (2007.10 –tól)

 

 

Versenyeredmények, elismerések:

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 1. díja - „Az Európai Unióról szóló Szerződés 49. cikkének evolúciója” című pályamunkáért (2012)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 2. díja – „Társulás az Európai Közösséggel” című pályamunkáért (2008)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 3. díja - „A jövő kihívásai az európai integráció előtt. Sokan – sokfelől – egyirányba” című pályamunkáért (2007)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 2. díja – „Az Európai Unió bővítési politikája” című pályamunkáért (2006)

 

 

Kutatási terület:

 

Az Európai Unió joga, az EU bővítési, társulási politikája, az EU külkapcsolatai.

Az adatvédelem kérdései a Felhő (Cloud) rendszerekben.

 

Jelentősebb publikációi:

 

1. Váradi Szilvia: Az Európai Unió bővítési mechanizmusa. Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et Politica, Publ. doct. Jur., Tomus VII. Fasc. 15. Szeged, 2007. 341-362. pp.

2. „Will the next star be a crescent on the European flag?”, 6th International Conference of PhD Students, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc, 2007. 345-351. pp.

3. Váradi Szilvia: Az Európai Közösség társulási politikája. Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et Politica, Publ. doct. Jur., Tomus VIII., Szeged 2008. 177-202. pp.

4. Váradi Szilvia: How far is the East for the European Union? Democracy vs. Authoritarianism Abstracts, Bibliotheca Europae Orientalis XXVIII, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2007. 91-92. pp.

5. Váradi Szilvia: The enlargement policy of the European Union now and in the future. „Fourth Pan-European Conference on EU politics”, University of Latvia, Riga (Lettország), 2008. Virtual Paper Room: http://www.jhubc.it/ecpr-riga/virtualpaperroom/100.pdf

6. Attila Kertesz - Szilvia Váradi: Legal Issues Associated with Data Management in European Clouds. ERCIM News, Special theme: Cybercrime and Privacy Issues, ISSN 0926-4981, No. 90, July 2012. 35-36. pp. http://ercim-news.ercim.eu/images/stories/EN90/EN90-web.pdf

7. Szilvia Varadi, Attila Kertesz, Michael Parkin: The necessity of legally compliant data management in European cloud architectures. Computer Law & Security Review, Elsevier, ISSN: 0267-3649, Volume 28, Issue 5, October 2012, 577–586. pp.

8. Szilvia Varadi: The Legal Aspects of the Enlargement of the European Union. LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics, University of Maribor, Faculty of Law / Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Volume 5, Issue 1, June 2013, 51-64. pp.

9. Attila Kertesz - Szilvia Varadi: Legal Aspects of Data Protection in Cloud Federations. In book: "Security, Privacy and Trust in Cloud Systems", S. Nepal and M. Pathan (Eds.), Springer, Signals & Communication. 2013, ISBN 978-3-642-38585-8 http://www.springer.com/engineering/signals/book/978-3-642-38585-8

 

Nyelvtudás:

 

Német felsőfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsga (ÖSD)

Angol középfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsga (Origó)