Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Dr. Schiffner Imola, adjunktus

Schiffner Imola

Tel.: (62) 544-215

E-mail: Schiffner.Imola@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint 24. szoba

Oktatott tárgyak


Szakmai önéletrajz

 

Végzettség, tudományos fokozatok:

 

jogász - SZTE (1997-2002)

doktori képzés, Nemzetközi Jog, Nemzetközi Magánjog és Európa-jog Program - SZTE ÁJK Doktori Iskola (2002-2005)

tanársegéd 2005-2011

jogi szakvizsga 2009

PhD - SZTE 2010

egyetemi adjunktus 2011-


 

Egyéb képzések:

 

Európa-jogi szakirányú képzés - SZTE (1999-2002)

német gazdasági jogi képzés- a Potsdami Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem közös képzése -SZTE (2000-2002)

Public Diplomacy Division, NATO Countries Section-Visit of Academics from NATO Member countries to NATO HQ-Seminar, Brüsszel 2003. július

The Justice and Home Affairs Section at the Centre for European Policy Studies (CEPS) Seminar «Managing Threats?: Citizens and disasters abroad – EU policy responses» 2007. december

 

Nyelvtudás: német, angol

 

Versenyeredmények, elismerések:

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 1. díja – Az Európai Unió Alkotmányos Szerződése (2004)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 1. díja - A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban (2007)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tagozatának 1. díja - Az EK Szerződés 20. cikkének értelmezése az Európai Unió egyes tagállamaiban (2008)

 

„Concours de proces-simulé en droit international Charles-Rousseau” legjobb „nem frankofón” csapat felkészítője (2005)

 

 

Kutatási terület:

 

nemzetközi jog-belső jog viszonya, a nemzetközi diplomácia története, diplomáciai védelem a nemzetközi jogban, az Európai Unió közjoga


PhD értekezés: Diplomáciai védelem a nemzetközi jogban - Tézisek megtekinthetőek itt.Jelentősebb publikációi:


1. Jogi fikció a nemzetközi jogban; avagy a diplomáciai védelem jogtechnikája Jogelméleti Szemle 2010/1. szám (2010.április 13.)

 

2.Jog vagy kötelezettség - avagy a diplomáciai védelem az államok gyakorlatában, De iurisprudentia et iure publico 2010/2. szám

 

3.A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban, Külvilág 2011/1-2. szám

 

4. Az uniós polgárok védelme harmadik államokban - a statisztikák fényében, Ünnepi könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára, Szeged 2011

 

5. Schiffner Imola: A nemzetközi szervezetek által gyakorolható funkcionális védelem Jogelméleti Szemle 2011/4.szám

 

6. Schiffner Imola: Az uniós polgárok konzuli védelmének lehetőségei a tagállamok gyakorlatának fényében Forum 2012


7. Schiffner Imola: A gondos ügyintézés elvének érvényesülése az Európai Unió gyakorlatában 2012