Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék
Alkotmányjogi Tanszék
Üdvözöljük az Alkotmányjogi Tanszék honlapján!


A Tanszék munkatársainak elérhetőségei | Események | A Tanszék múltja | A Tanszék jelenlegi tevékenységei | A Tanszék kutatásai | Hallgatóinknak | Oktatás, Kurzusaink | Alkotmányjogi TDK | Jogklinika | Archív


"Tempora mutantur et nos mutamur in illis."


Kedves Hallgatók, Tisztelt Érdeklődők! Köszöntjük Önöket az SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszékének honlapján!

Célunk és feladatunk az Önökkel töltött két féléven keresztül az előadások és szemináriumok keretében, hogy felkeltsük érdeklődésüket az alkotmányjog elméleti és gyakorlati kérdései iránt. (Oktatóink természetesen a további félévekben is kapcsolatban maradnak Önökkel más tantárgyak oktatásán keresztül.) Noha a jogi képzés hagyományos tantárgyáról van szó, az itt tanultak megértése és az alkotmányjogi összehasonlító jellegű szemlélet egész jogászi pályájukon iránytűként fog szolgálni - persze csak akkor, ha az alkotmányos értékeket maguk is elfogadják. Az alkotmányjog tudományát érintő legfontosabb elméleti ismeretek átadásán túlmenően, a Tanszék fontosnak tartja, hogy az egyes alkotmányos intézményekhez, az alapjogokhoz kötődő, elsősorban az Alkotmánybíróság és az ombudsmanok valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseiben megjelenő joggyakorlatot, értelmezést konkrét, az életből származó példákon keresztül bemutassa mind az előadásokon, mind az interaktív jellegű szemináriumi foglalkozásokon. Az Alkotmányjogi Tanszék által oktatott kötelező tantárgyak közé tartozik még a Jogalkotástan és a Non-profit szervezetek joga, amely egy-egy jól körülhatárolható területen igyekszik az alkotmányos elvek és intézmények működését és összefüggéseit közel hozni a hallgatókhoz. Az előbbi a norma-alkotáshoz szükséges ismereteket, az utóbbi a civil szektor egyre szabályozottabb működési rendjét és elveit ismerteti meg velük. Számos érdekes tárgykörű fakultatív tantárgy felvételét tesszük lehetővé a hallgatóknak például a rendészet, a menedékjog vagy éppen az ügyvédi munka alapjogi vonásait kiemelve. A Tanszékhez tartozik a Jogklinika három féléven át választható tárgya, amely lehetővé teszi, hogy a joggyakorlat iránt érdeklődő és a már megtanultakat közvetlenül alkalmazni kész hallgatók jogi tanácsadó munkát végezzenek, szakavatott ügyvédek mellett. A jogi segítségnyújtást hátrányos helyzetben lévő személyekkel foglalkozó alapítványokhoz és egyesületekhez tartozó személyek körében végzik a hallgatók, egyben saját emberismeretüket, kommunikációs képességeiket is fejlesztve. A Tanszék gazdag nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, elsősorban az oktatók személyes külföldi együttműködései révén. Az egyetemi hallgatók ERASMUS ösztöndíjban való részvételét a Tanszék fontosnak tartja, hiszen a jogi nyelv elsajátítása és az önálló munka kívánatos minden rátermett hallgatónak. Ezért támogatjuk az egyéni tanrend elfogadását azok számára, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak. Az alkotmányjogi tárgyú OTDK vetélkedőkön a tanszék oktatói konzulensi feladatokat szívesen vállalnak, az elkészült dolgozatokat a hallgatók a Tudományos Diákkör keretében megvitatják. Oktatóink készek arra, hogy a hallgatók számára tanulmányaikkal, kutatásaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatosan is tanácsokat adjanak.

Üdvözlettel:

Dr. Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docensAZ ESETLEGES KELLEMETLENSÉGEKÉRT ELNÉZÉSÜKET KÉRJÜK, A TANSZÉK ÚJ ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ KÖLTÖZÉS ALATT ÁLL!