Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Rendezvényeink  --  Az új Alaptörvény és a jogélet reformja 2011. nov. 26.

Az új Alaptörvény és a jogélet reformja - beszámoló

alaptorveny_plenaris_web

A SZTE ÁJTK Doktori Iskola doktorandusz konferenciát szervezett "Az új Alaptörvény és a jogélet reformja" címen (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt) 2011. november 26-án a 90 éves a jogászképzés Szegeden című rendezvénysorozat keretében.

A konferenciát Prof. Dr. Szabó Imre Dékán Úr és Prof. Dr. Jakab Éva, a Doktori Iskola elnöke nyitotta meg, amelyet követően az első plenáris előadást Prof. Dr. Trócsányi László tartotta Az új magyar Alaptörvény létrejötte és fogadtatása címen, amelyet követően Dr. Varga Norbert egyetemi docens tartotta meg az előadását, amelynek címe: Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége: egy sarkalatos jog történeti előzményei. A doktorandusz konferencia plenáris előadásait dr. Lugosi József PhD hallgató (ELTE ÁJK) zárta, amelynek címe: Magyarország Alaptörvénye és a hatályos Polgári perrendtartás célja, alapelvei. A plenáris előadások helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizottság székházának díszterme volt, amelyet követően a szekcióelőadásokra a SZTE ÁJTK Tisza Lajos krt-i épületében került sor.

A koneferencia előadói: 39 fő (DE, ELTE, ME, PPKE, PTE, SZE, SZTE) hat szekcióban (Alaptörvényünk történeti előzményei, a jogforrások és az alapjogok rendszere; Igazságszolgáltatási, pénzügyi és közigazgatási reformok az Alaptörvény kapcsán; Alaptörvényünk és a bűnügyi tudományok; A polgári jog egyes területei az Alaptörvény tükrében; Alaptörvényünk és a civilisztikai tudományok; Alaptörvényünk a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében) tartották meg előadásaikat.