Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák

Évfolyam- és szakdolgozati témák a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéken

A szakdolgozat elkészítésének menete:

  1. A téma kiválasztása, oktatóval egyeztetés, témaválasztó lap aláíratása,
  2. A szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80 %-ban elkészített dolgozatot,
  3. A szakdolgozat leadási határideje előtt 2 héttel a témavezető oktatónak megküldeni e-mailen a véglegesnek szánt dolgozatot.
  4. A témaválasztó lapon a konzultációkat aláíratni a konzulenssel.A tanszék által meghirdetett évfolyam- és szakdolgozat témák témakörök szerinti bontásban:


Közigazgatás alapintézményei

Előtanulmányi feltétel (évfolyamdolgozatok esetében): Közigazgatás alapintézményei

Cím: Centralizáció és decentralizáció. Fejlesztési irányzatok a magyar közigazgatásban
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: Szolgáltató közigazgatás: teleház programok, hivatali modellkísérletek.
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa ZoltánKözigazgatási jog általános rész

Előtanulmányi vagy társfeltétel (évfolyamdolgozatok esetében): Közigazgatási jog I.

Cím: A kormány működését segítő döntéselőkészítő, koordinatív és ellenőrző szervek.
A Miniszterelnöki Hivatal funkcióinak változása.
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A dekoncentrált szervek helye, szerepe a közigazgatásban
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: Piaci formák és eszközök az önkormányzatok szolgáltatásainak biztosításában.
(Esettanulmány)
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában.
(Esettanulmány)
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A területfejlesztési régiók működésének tapasztalatai.
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán

Cím: Bizonyítási teher az államigazgatási eljárásban (Esettanulmány)
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Józsa Zoltán


Cím: Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya

Cím: Elektronikus ügyintézés a magyar közigazgatás rendszerében
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya

Cím: Önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása

Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A helyi önkormányzati képviselő jogállása
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: Az önkormányzatok közötti társulások
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak sajátosságai
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A törvényességi felügyelet egyes kérdései
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A közszolgálat sajátos kérdései
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: Eljárási alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban
Évfolyamdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A helyi önkormányzati igazgatás szervezeti keretei, feladatrendszere
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: Helyi önkormányzati jogalkotás
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A helyi önkormányzat gazdasági alapjai
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A központi állami szervek és a helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: A közszolgálati jogviszony sajátosságai
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat a közigazgatási hatósági eljárásban
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket Judit


Cím: Az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés érvényesülése a közigazgatási hatósági eljárásban
Szakdolgozati téma. Konzulens: Dr. Siket JuditKözigazgatási jog különös rész

Előtanulmányi vagy társfeltétel (évfolyamdolgozatok esetében): Közigazgatási jog I.

Cím: Vitarendezés a fogyasztóvédelemben, a békéltető testületek működése
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya


Cím: A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái a közigazgatási szervek eszközrendszerében
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya


Cím: Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya


Cím: A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása
Szakdolgozat téma. Konzulens: Dr. Fekete Orsolya
Pénzügyi jog

Előtanulmányi feltétel (évfolyamdolgozatok esetében): Pénzügyi jog II.

Szabadon választható téma az államháztartási jog és a magyar adójog (közbevételek szabályozása) általános részének valamint különös részének (anyagi jogi vagy eljárásjogi) kérdései köréből.
(A konkrét témát személyesen kell egyeztetni!)
Évfolyamdolgozat és szakdolgozat téma is. Konzulens: Dr. Kampler Béla, Dr. Laluska Pál


A fentieken kívül, egyéni megbeszélés alapján, tanszéki jóváhagyással más témák is választhatók.