Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai  --  Publikációs listák

Dr. Siket Judit

Publikációs lista


  • A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (Jegyző és Közigazgatás 2007/3.)

 

  • Európai Napok (Jegyző és Közigazgatás 2007/6.)

 

  • Emlékoszlop Rákoson (Marosvidék, Makó és térsége kulturális folyóirata 2007. augusztus)

 

  • Bobvos Pálné – Siket Judit: Általános közigazgatási és szociális ismeretek 2011. tankönyv JATEPress Szegedi Egyetemi Kiadó

 

  • Az önkormányzati tulajdonra vonatkozó szabályozás változása - A községi, városi tulajdontól a nemzeti vagyonig (Hatékony-e a magyar jog? PPKE Konferencia tanulmánykötetben várható megjelenése: 2012. november)

 

  • Változó kormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzatok működésében (Állam- és jog – kodifikációs kihívások napjainkban c. doktorandusz konferencia tanulmánykötetben várható megjelenés: 2013. január)

 

  • Önkormányzati rendeletalkotás a kirívóan közösségellenes magatartásokról (A Közigazgatás a gyakorlatban c. folyóirat 2012. június)