Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Kari Bizottságok  --  Külügyi Bizottság

Pályázati felhívás oktatói mobilitásra

Az SZTE ÁJTK Külügyi Bizottsága oktatók részére pályázatot hirdet külföldi előadás (konferencia-részvétel) támogatására.

Tájékoztatás pályázati lehetőségről

 

 

Karunk alapvető érdeke, hogy oktatói nemzetközi konferenciákon is rendszeresen részt vegyenek. Az oktatók elismerést kiváltó tudományos szereplése hatásosan építi a Kar hírnevét, ugyanakkor ösztönzően hat a tudományos kutatásokra, segíti a nemzetközi projektek vagy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

 

A fentiek érelmében pályázni lehet:


1) Külföldi konferencián, egyetemen vagy más workshopon történő előadás tartásának támogatására


Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási és a konferencia időtartama alatt felmerülő szállásköltség, valamint regisztrációs költség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 1/3-a erejéig.


2) Külföldi konferencián való részvétel támogatására


Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló fiatal oktató, aki a konferencia rendezésének évében még nem tölti be a 36. életévét, utazási és a konferencia időtartama alatt felmerülő szállásköltség, valamint regisztrációs költség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 1/3-a erejéig.


3) Konkrét nemzetközi tudományos vagy oktatási együttműködési projektek előkészítésére, lebonyolítására szükséges utazások támogatására


A pályázat azon utazások támogatására szolgál, melyek célja egy közös képzés elindítása vagy egy közös pályázat előkészítése a Kar, vagy a Karon működő tanszék(ek) részvételével. Pályázhat a Karon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, utazási és szállásköltség támogatására, az ilyen címen felmerülő összköltség 1/3-a erejéig. A pályázathoz csatolni kell az előkészítendő pályázat vagy közös képzés részletes bemutatását és az előkészítő rendezvény pontos leírását is. (program, stb.),

 

4) Nemzetközi konferenciák szervezése esetén a tanszéki konferenciakeret indokolt kiegészítésére


A pályázat azon, a Karon rendezendő nemzetközi konferenciák támogatására szolgál, melynek költségei indokoltan túllépik a tanszék konferencia-keretét. Pályázhat a Kar bármely tanszéke.

A támogatás összege nem haladhatja meg azt az összeget, amennyit a tanszék a saját konferencia-keretéből fordít a konferencia megrendezésére. A támogatás csak akkor folyósítható, amennyiben a tanszék a konferencia-keretét teljes egészében felhasználja.

A támogatás irányulhat: az előadók szállás és étkezési költségére, terembérleti díjra, tolmácsolási költségekre.

5) Egyéb nemzetközi mobilitás támogatása


A pályázat az előző pontok alapján nem támogatható, de a Kar és az adott oktató tudományos munkájába illeszkedő külföldi utazások rész-támogatására adható be. A pályázathoz részletes indokolást kell csatolni, amelyben a pályázó kifejti az utazás szükségességét és bemutatja azon tudományos-szakmai célok megvalósulási lehetőségét, amelyek miatt az utazást tervezi.


A támogatás elnyerése esetén a kiutazó köteles az utazás befejezése után 8 napon belül jelentést benyújtani. Ennek elmulasztása a támogatás megvonását eredményezi.

A pályázatokat a Külügyi Bizottsághoz kell beadni.

Az elbírálás folyamatos.

 

A pályázatnak a következő mellékleteket kell tartalmaznia:

· A rendezvény pontos megjelölése (meghívó, program stb.);

· Igazolás az elfogadott előadásról;

· Ha nem előadás tartása a cél, akkor a részvétel szakmai indoklása;

· Költségtervezet (előszámla stb.) a pályázott összegre vonatkozóan;

· A pályázó rövid szakmai életrajza;

· A pályázó publikációs jegyzéke,

- A tanszékvezető támogató nyilatkozata.

 

A pályázati űrlapok innen letölthetők.


Pályázati űrlap oktatók számára, külföldön (idegen nyelvű) előadás tartására

Pályázati űrlap oktatók számára, konferencia részvételre


Űrlap beszámolóhoz (külföldi előadás vagy részvétel esetén)