Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  Habilitációk

Lezárt és folyamatban levő habilitációs eljárások

Név,

beosztás a habilitáció időpontjában

Munkahely

Habilitációs eljárás lezárása

Tantárgyi előadás és

tudományos előadás címe

Tézisfüzet

és meghívó

Dr. Kun Attila

egyetemi docens
KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék folyamatban

A munkajog jogforrási rendszere

 

A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Szomora Zsolt

egyetemi docens
SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék folyamatban

A bűncselekmény elkövetői

 

A becsület mint jogi tárgy dogmatikai és alapjogi nézőpontból

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

2015. ápr. 23.

Az alapjogok védelme az Európai Unióban

 

A versenyjog új szabályozási tendenciái az Európai Unióban

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Kozma József Lászlóné Dr. Soós Edit

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék

2015. ápr. 23.

Az önkormányzatok szerepe az európai többszintű kormányzás rendszerében

 

Az európai területi együttműködési csoportosulás perspektívái Magyarország külső határszakaszain: a magyar-szerb és a magyar-ukrán határtérség

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Antal Tamás

adjunktus

SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék

2014. nov. 11.

Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában a 17-18. században

 

A törvényhatósági jogú városok joghelyzete Magyarországon a két világháború között

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Fantoly Zsanett

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

2014. nov. 11.

A külön eljárások általános szabályai

 

A büntetőeljárás hatékonyságának kérdései

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Nagy Csongor István

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék

2014. nov. 11.

Joghatósági szabályok Európában

 

A büntető kártérítést tartalmazó amerikai ítéletek elismerése és végrehajtása a kontinentális Európában

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2014. nov. 11.

A kereskedelmi név jogintézményi jellemzői

 

A know-how polgári jogi védelmének alapvető kérdései

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Visnyeiné Dr. Juhász Zsuzsanna

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

2014. nov. 11.

A börtönügy megoldásra váró problémái

 

A túlzsúfoltság problémája az európai börtönügyben

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Gellén Klára

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2014. ápr. 17.

A szerződés létrejötte

 

A burkolt kereskedelmi közlemény tilalma

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Karsai Krisztina

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

2011. márc. 7.

Csődbűncselekmény és a hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények

 

A fogyasztóvédelmi büntetőjog alapkérdései

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Papp Tekla

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2010. ápr. 27.

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

 

A timesharing-szerződés speciális jellemzői

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Pogány Magdolna

főiskolai tanár

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2010. febr.10.

A kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak rendszere

 

A betegjogok szabályozása

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Szabó Imre

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

2009. máj. 7.

A származásmegállapítási perek elméleti és gyakorlati kérdései

 

A polgári peres eljárás hatékonysága

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Józsa Zoltán

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

2006. máj. 8.

A magyar önkormányzati rendszer 1990-től napjainkig

 

A regionalizáció és a magyar önkormányzatok

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Blutman László

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

2004. jún. 10.

 

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Hajdú József

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék

2004. febr. 8.

A munkaügyi viták rendezése, különös tekintettel az alternatív vitamegoldási technikákra

 

Koordináció kontra harmonizáció az Európai Unió szociális jogában

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Badó Attila

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet

2004. febr. 6.

A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata

 

Jerome Frank munkásságának időszerűsége

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Jogtörténeti Tanszék

2004. febr. 6.

A kereskedelmi jog egyes intézményeinek megjeelnése a reformkorban

 

A magyar magánjog kodifikációjára tett kísérletek a 18/19. században

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Balogh Elemér

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Jogtörténeti Tanszék

2000. ápr. 18.

A középkori magyar szentszékek kompetenciája

 

Reformkori büntetőjogunk elfeledett törvénytervezetei

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Várnay Ernő

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

2000. márc. 31.

 

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Jakab Éva

egyetemi docens

SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék

2000. febr. 28.

Az árleszállítás mértéke a szavatossági perben

 

Veszélyviselés az antik tengeri kereskedelemben

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Trócsányi László

egyetemi docens

JATE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék

1999. nov. 2.

A parlamenti jog és a belga államszövetség fejlődése

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Martonyi János

külügyminiszter

Külügyminisztérium

1999. okt. 26.

Közösségi versenyjog

 

Globális jog, európai jog, magyar jog

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Rácz Attila

főiskolai tanár

Államigazgatási Főiskola, Budapest

1996. szept. 2.

 

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Bodnár László

egyetemi docens

JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék

1994. nov. 11.

 

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Besenyei Lajos

egyetemi docens

JATE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

1994. nov. 12.

A szerződés érvénytelensége

 

Polgári jogunk fejlődése a Ptk. tükrében

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Bérczi Imre

egyetemi docens

JATE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

1994. nov. 11.


Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Nagy Ferenc

egyetemi docens

JATE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

1994. nov. 11.

A fiatalkorúak büntetőjogáról

 

A nullum crimen / nulla poena sine lege alapelvről

Tézisfüzet

 

Meghívó

Dr. Czúcz Ottó

egyetemi docens

JATE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

1994. nov. 8.

A biztosítási és segélyezési típusú szociális ellátási rendszerek jellemző vonásai

 

Ekvivalencia problémák a nyugdíjrendszerben

Tézisfüzet

 

Meghívó