Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  Kari kiadványok  --  Acta Conventus de Iure Civili
Acta Conventus de Iure Civili
Acta Conventus de Iure Civili
A Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszék gondozásában napjainkban már XII. kötetnél tartó sorozat a Tanszék által rendezett konferenciák anyagát, a tanszéki oktatók munkáit, valamint Karunk lelkes és tehetséges hallgatóinak sikeres polgári jogi témájú dolgozatait tartalmazza. Az Acta nemcsak a jogászképzésben részt vevő hallgatók, hanem a doktorandusz képzésben részt vevők számára is lehetőséget biztosít arra, hogy kutatási eredményeiket közzé tegyék. Ezen kívül a Ptk. kodifikációjához kötődő tanulmányok megjelentetését is tervezzük.